Gå til hovedindhold

Hjemmepleje

Albertslund Kommune kan tilbyde hjemmepleje, hvis du, på grund af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv kan klare din personlige pleje eller andre opgaver i hjemmet.

Indhold

  Albertslund Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt i din hverdag selv. Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.

  Her på siden kan du bl.a. læse mere om målgruppen for hjemmepleje, hvad det er muligt at få hjælp til og hvordan man ansøger om hjemmepleje.

  Hjemmepleje

  Du kan tilbydes hjemmepleje hvis du på grund af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv kan klare din personlige pleje eller andre opgaver i hjemmet.

  Hjemmepleje tildeles på baggrund af en vurdering af dine behov, og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe med de praktiske opgaver i hjemmet.

  Kommunens medarbejdere vil i samarbejde med dig og evt. dine pårørende vurdere, om du vil kunne klare mere selv, hvis du gennemgår et kort forløb, hvor du får støtte, træning og rådgivning. Hvis det er tilfældet, vil du få bevilget et udrednings- og rehabiliteringsforløb.

  Du vil i samarbejde med kommunens fagfolk sætte mål og arbejde på at nå dem. Det kan f.eks. være træning, så du igen kan tage trapperne og komme ud, eller så du selv kan gå i bad, varetage din rengøring eller andre gøremål i dit hjem. Der kan også være andre mål, som du ønsker at nå. Som et led i dit udrednings- og rehabiliteringsforløb får du den støtte og hjælp, du har brug for undervejs.

  Når forløbet er slut, ser du sammen med en medarbejder fra kommunen på, om du har nået målene. Medarbejderen vurderer, om du fortsat har brug for hjælp, og hvilken form for hjælp du eventuelt har brug for.

  Hvis vi vurderer, at du ikke kan få gavn af et rehabiliteringsforløb, får du naturligvis bevilliget den nødvendige hjælp og støtte.

  Hjemmepleje og rehabiliteringsforløb bliver visiteret efter serviceloven §§ 83 og 83a.

  Det er kommunens kvalitetsstandarder, der lægger rammerne for, hvilken hjælp du kan blive godkendt til. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune.

  Du kan ansøge ved at kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger og telefontider i kontaktboksen længere nede på siden.

  Du kan også henvende dig til Borgerservice Digital på Albertslund Bibliotek. Du finder kontaktoplysninger og aktuelle åbningstider for bibliotek og borgerservice på følgende link:

  Åbningstider | Albertslund Bibliotek

  Når du er visiteret til hjemmepleje, har du frit valg af leverandør blandt kommunens godkendte leverandører. Du kan her læse mere om frit valg og godkendte leverandør på følgende link:

  Frit valg af leverandør

  Besøgspakker

  Formålet med besøgspakkerne er at give borgere, som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83, mulighed for at få mere indflydelse på den hjemmepleje, som de har behov for. Formålet er også at give borgerne større medbestemmelse og sikre øget fleksibilitet omkring valg af ydelser - samt at styrke dialogen mellem borger og Hjemmeplejen. Indføring af besøgspakker betyder, at Hjemmeplejen overgår fra at levere enkeltydelser til at levere besøgspakker, som indeholder flere ydelser.

  Besøgspakkerne indeholder hver et varieret indhold af konkrete ydelser, der kan hjælpe borgeren i hverdagen. Hvis en borger f.eks. bevilges en rengøringspakke, kan borgeren vælge mellem ydelser, der omfatter opgaver som støvsugning, afstøvning af møbler eller skift af sengetøj. Bevilges borgeren en personlig plejepakke, kan borgeren derimod få hjælp til af- og påklædning, badning og lignende ydelser, der vedrører personlig pleje. Hvor mange besøgspakker borgeren får mulighed for at benytte sig af, afhænger af den støtte, som borgeren er bevilget.

  Hjemmeplejen tilbyder følgende besøgspakker:

  Personlig hjælp og pleje
  Personlig hygiejne
  Hjælp i forbindelse med toiletbesøg
  Ernæring
  Mobilitet
  Hverdagens aktiviteter
  Tilsyn og omsorg

   

  Praktisk hjælp i hjemmet
  Indkøb
  Rengøring
  Tøjvask
  Tilberede/anrette mad

  Når en borger er visiteret til at modtage en bestemt besøgspakke, taler borgeren med hjemmeplejen om hvilke af pakkens ydelser, som borgeren kunne tænke sig at benytte sig af. På den måde får borgeren fremover selv direkte indflydelse på, hvilken type hjemmehjælp borgeren får – så længe den pågældende hjælp er indbefattet i den besøgspakke, som borgeren er blevet bevilget.

  Omfanget af borgerens hjælp bliver ikke påvirket af, at borgerens ydelser indgår som en del af besøgspakkerne. Den nye besøgspakkemodel indeholder nemlig fortsat de ydelser, som borgeren allerede er bevilget til.

  Hvis du har spørgsmål om indføring af besøgspakker, er du velkommen til at kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger og telefontiderne i kontaktboksen nedenfor.