Gå til hovedindhold

Frit valg af leverandør til hjemmepleje

Der er frit valg af leverandør til hjemmepleje i Albertslund Kommune. Det vil sige, at du kan vælge mellem hjemmepleje fra Albertslund Kommune eller hjemmepleje fra godkendte private firmaer til at udføre hjælpen.

Indhold

  Ifølge Lov om frit leverandørvalg for modtagere af personlig og praktisk hjælp, har brugerne af hjemmehjælp mulighed for at benytte sig fritvalgsordningen. Det betyder, at du kan vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Det gælder både, hvis du modtager personlig pleje, hjælp til rengøring eller madservice.

  Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper efter eget valg til at udføre personlig pleje, og/eller rengøringshjælp. Albertslund Kommune skal godkende den private hjælper.

  Nedenstående leverandører er godkendt til at hjælpe de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp. Spørgsmål om priser på f.eks. tilkøb af ydelser besvares af den enkelte leverandør.

  Skift af leverandør

  Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned. Opsigelsen gives til Visitationen i Albertslund kommune.

  Oversigt over leverandører

  Her kan du se oversigten over godkendte leverandører af hjemmepleje i Albertslund Kommune.

  Den Kommunale Hjemmepleje

  Telefon: 43 68 71 11
  Træffetider: kl. 7.00-8.00 og 10.00-12.00
  Hjemmeside: albertslund.dk/hjemmeplejen

  Cura Pleje ApS

  Telefon: 70 23 19 95 
  E-mail: albertslund@curapleje.dk 
  Hjemmeside: curapleje.dk

  Her kan du se oversigten over godkendte leverandører af madservice i Albertslund Kommune.

  Det Danske Madhus

  Telefon: 70 70 26 46
  E-mail: kundeservice@ddm.dk
  Hjemmeside: detdanskemadhus.dk

  Sæsonens

  Telefon: 44 14 74 84 
  E-mail: kontakt@saesonens.dk 
  Hjemmeside: saesonens.dk

  Her kan du se oversigten over godkendte leverandører af indkøbsordning i Albertslund Kommune.

  Intervare

  Telefon: 70 27 72 33
  E-mail: support@intervare.dk
  Hjemmeside: intervare.dk 

  Egebjerg Købmandsgård A/S

  Telefon: 70 25 88 88
  E-mail: info@egebjergkobmandsgaard.dk
  Hjemmeside: egebjergkobmandsgaard.dk

  Her kan du se oversigten over godkendte leverandører af tøjvask i Albertslund Kommune.

  Elis Danmark

  Telefon: 35 85 32 83 
  E-mail: DK-vaskeservice@elis.com 
  Hjemmeside: dk.elis.com

  Trasbo

  Telefon: 47 52 74 35
  E-mail: trasbo@trasbo.dk
  Hjemmeside: trasbo.dk

  Kontakt

  Ældre, Sundhed & Social

  Visitationen

  Sundheds- og Socialfaglig myndighed

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Att. Visitationen

  Telefon: 43 68 65 00

  E-mail: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk
  Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Visitationen.
  Skriv sikkert til kommunen via Digital Post på borger.dk, hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger.