Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp

Albertslund Kommune kan tilbyde hjemmehjælp, hvis du på grund af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv kan klare din personlige pleje eller andre opgaver i hjemmet.

Indhold

  Albertslund Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt i din hverdag selv. Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.

  Du kan tilbydes hjemmehjælp hvis du på grund af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv kan klare din personlige pleje eller andre opgaver i hjemmet

  Er jeg i målgruppen for hjemmehjælp?

  Hjemmepleje tildeles på baggrund af en vurdering af dine behov, og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource der kan hjælpe med de praktiske opgaver i hjemmet. Kommunens medarbejdere vil i samarbejde med dig og evt. dine pårørende vurdere, om du vil kunne klare mere selv, hvis du gennemgår et kort forløb, hvor du får støtte, træning og rådgivning. Hvis det er tilfældet, vil du få bevilget et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Du vil i samarbejde med kommunens fagfolk sætte mål og arbejde på at nå dem. Det kan fx være træning, så du igen kan tage trapperne og komme ud, eller så du selv kan gå i bad, varetage din rengøring eller andre gøremål i dit hjem. Der kan også være andre mål, som du ønsker at nå. Som et led i dit udrednings- og rehabiliteringsforløb får du den støtte og hjælp, du har brug for undervejs.

  Når forløbet er slut, ser du sammen med en medarbejder fra kommunen på, om du har nået målene. Medarbejderen vurderer, om du fortsat har brug for hjælp, og hvilken form for hjælp du eventuelt har brug for.

  Hvis vi vurderer, at du ikke kan få gavn af et rehabiliteringsforløb, får du naturligvis bevilliget den nødvendige hjælp og støtte. Du har til hver en tid mulighed for at kontakte kommunen, hvis dine behov ændrer sig.

  Hvad kan jeg få hjælp til?

  Det er kommunens kvalitetsstandarder, der lægger rammerne for, hvilken hjælp du kan blive godkendt til. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Albertslund kommunes politikere.

  Hvordan søger jeg om hjemmehjælp?

  Du kan ansøge ved at kontakte Visitationen.

  Du kan også henvende dig til Borgerservice Digital på biblioteket Tlf. 4368 6868.

  Bibliotekets åbningstid.

  Hvem kan levere den bevilgede hjælp?

  Når du er visiteret til hjemmehjælp har du frit valg af leverandør blandt kommunens godkendte leverandører. Du kan her læse mere om frit valg og godkendte leverandør under Fritvalgsordningen.

  Kontakt

  Sundhed, Pleje & Omsorg

  Visitationen

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Att. Visitationen

  Telefon: 43 68 65 00

  Email: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk

  Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Visitationen.