Gå til hovedindhold

Frit valg af leverandør

Der er frit valg af leverandør af hjemmepleje i Albertslund Kommune. Det vil sige, at du kan vælge mellem hjemmehjælp fra Albertslund Kommune eller hjemmehjælp fra godkendte private firmaer til at udføre hjælpen.

Indhold

  Ifølge Lov om frit leverandørvalg for modtagere af personlig og praktisk hjælp, har brugerne af hjemmehjælp mulighed for at benytte sig fritvalgsordningen. Det betyder, at du kan vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Det gælder både, hvis du modtager personlig pleje, hjælp til rengøring eller madservice.

  Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper efter eget valg til at udføre personlig pleje, og/eller rengøringshjælp. Albertslund Kommune skal godkende den private hjælper.

  Nedenstående leverandører er godkendt til at hjælpe de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp. Spørgsmål om priser på f.eks. tilkøb af ydelser besvares af den enkelte leverandør.

  Skift af leverandør

  Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned.

  Opsigelsen gives til Visitationen i Albertslund kommune.

  Leverandører af hjemmepleje og madservice

  Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af personlig og praktisk bistand samt madservice i Albertslund Kommune.

  Leverandører af personlig og praktisk bistand

  Den Kommunale Hjemmepleje

  Tlf: 43 68 71 11
  Træffes kl. 7.00-8.00 og 10.00-13.00
  Fax: 43 64 19 54
  Hjemmeside: www.albertslund.dk/hjemmeplejen

  DFS Plus

  Tlf. 43 54 77 33
  Fax 43 56 16 11
  Email: dfs@dfs-service.dk
  Hjemmeside: www.dfs-service.dk/

  Altiden

  tlf: 61 93 60 90
  Email: Helle.Sloth@altiden.dk 
  Hjemmeside: www.altiden.dk 

  Madservice

  Det Danske Madhus

  Tlf.: 7070 26 46
  Email: kundeservice@ddm.dk
  Hjemmeside: www.detdanskemadhus.dk

  Leverandører af indkøbsordning

  Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af indkøbsordning i Albertslund Kommune.

  Intervare

  Tlf.: 7027 7233
  fax: 7027 7654
  Email: support@intervare.dk
  Hjemmeside: www.intervare.dk 

  Egebjerg Købmandsgård A/S

  tlf: 7025 8888
  fax: 5991 4647
  Email: info@egebjergkobmandsgaard.dk
  Hjemmeside: www.egebjergkobmandsgaard.dk

  Leverandører af tøjvask

  Her kan du se fortegnelsen over godkendte leverandører af tøjvask i Albertslund Kommune.

  De Forenede Dampvaskerier

  Tlf.: 4422 0707
  Email: borgervask@dfd.dk
  Hjemmesiden: www.dfd.dk

  Trasbo

  Tlf.: 4752 7435
  Email: trasbo@trasbo.dk
  Hjemmeside: www.trasbo.dk

  Sidst opdateret: 5. juli 2021

  Kontakt

  Sundhed, Pleje & Omsorg

  Visitationen

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Telefon: 43 68 65 00

  Email: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk

  Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Visitationen.