Gå til hovedindhold

Høreapparater

Bevilling af høreapparater er overgået til regionerne. Folketinget vedtog i december 2012 en lovændring på høreapparatområdet. Det betyder, at pr. 1. januar 2013 varetager borgers bopælsregion bevilling og udbetaling af tilskud til privaterhvervede høreapparater.

Indhold

  Du kan derfor fremsende ansøgningsskema til Koncern Praksis, Region Hovedstaden enten selv eller ved den private forhandler.

  Lovændringen har medført en nedsættelse af tilskuddet, som kan medføre en egenbetaling for de borgere, som vælger en privat leverandør.

  Borgere, som ønsker høreapparat udleveret i offentlig regi, kan henvises via en praktiserende ørelæge direkte til hospitalernes audiologiske afdeling uden forudgående bevilling. Borgere får udleveret høreapparat i offentlig regi uden egenbetaling.

  Borgere, som har spørgsmål vedrørende offentligt udlevering af høreapparater, kan henvende sig på en af følgende audiologiske afdelinger:

  Bispebjerg Hospital

  Audiologisk Afdeling

  Tlf. 35 31 27 16 mellem 8-12
  Itra0002@bbh.regionh.dk

  Gentofte Hospital

  Audiologisk afsnit Gentofte

  Tlf. 39 77 38 57 mellem 8-12
  Eamb.gentofte@regionh.dk

  Hillerød Hospital

  Høreklinikken

  Tlf. 48 29 38 25

  Telefontid: mandag-torsdag 10-12 og 14-15. Fredag 10-12
  orec@regionh.dk

  Borgere, som har spørgsmål vedrørende bevilling og tilskud til privat udleverede høreapparater, kan henvende sig på tlf. 38 66 50 00 eller
  praksis@regionh.dk

  Yderligere information

  Yderligere oplysninger om de nye regler for udlevering af høreapparater samt ansøgningsskema kan finde på Region Hovedstadens hjemmeside:

  Yderligere oplysninger om de nye regler for udlevering af høreapparater samt ansøgningsskema kan finde på Region Hovedstadens hjemmeside.

  Kørsel til og fra Hørecenteret er ligeledes overtaget af Region Hovedstaden.