Gå til hovedindhold

Overdragelse af sager til SKAT

SKAT har i september måned fået et nyt system til inddrivelse af restancer for borgere og virksomheder. Efter planen kan Albertslund Kommune overdrage sager til dette system fra den 10. september 2013

Indhold


  Der er 3 former for overdragelse af restancer til SKAT:

  • Opkrævningssager – Hvis en borger/virksomhed ønsker at få overdraget en sag til SKAT, hvor sidste rettidige betaling ikke er overskredet.
  • Modregningssager – Registreringer af sager til modregning i offentlige udbetalinger. Dette sker uanset om, der er indgået en eller anden form for aftale med kommunen.
  • Inddrivelsessager – Sager, hvor kommunen har valgt at overdrage sagen til inddrivelse eller, hvis en borger/virksomhed har bedt om at overdrage en sag, hvor sidste rettidige indbetalingsdato er overskredet.

  Hvilken betydning har det for den enkelte borger:

  • Mere ensformig inddrivelse, hvis restancen er sendt til SKAT.
  • Hvis en restance bliver overført til inddrivelse hos SKAT, vil en eventuel renteberegning stoppe i kommunen. Hos SKAT bliver der beregnet en inddrivelsesrente uanset om kommunen tidligere har beregnet rente eller ej. Der er enkelte krav, så som boligindskudslån (pligtlån), hvor renteberegningen fortsætter i kommunen.
  • Hurtigere modregning i eventuel overskydende skat eller moms, da et skyldigt beløb til kommunen nu vil blive registreret hos SKAT med beløb, så SKAT ikke længere skal forespørge kommunen. Tidligere var man registreret i CFR (Det centrale fordringsregister). Man skal dog være opmærksom på, at der er forsinkelsesdage på registreringen i forhold til sidste rettidige indbetalingsdato, hvorfor der ikke nødvendigvis bliver modregnet til den fulde restance, selvom der faktisk ville have været dækning. Fremadrettet vil borgeren blive underrettet om registreringer via underretninger, rykkere eller lignende så vidt det er muligt. Der kommer dog ikke nogen underretning her ved overgangen den 10. september 2013, da der er tale om en overgang fra et system til et andet.
  • Vedrørende restancer, hvor der er flere skyldnere, vil der kunne komme flere rykkere, da vi begynder at rykke alle registrerede skyldnere.
  • Der vil komme flere breve/underretninger ind tidligere.

  Sidst opdateret: 4. juli 2021