Gå til hovedindhold

Overdragelse af sager til Gældsstyrelsen

SKAT blev 1. juli 2018 erstattet af syv specialiserede styrelser, som har ansvaret for hver sin kerneopgave.
Det er nu Gældsstyrelsen, der inddriver kommunens oversendte sager.

Indhold


  Der er 2 former for overdragelse af restancer til Gældsstyrelsen

  • Modregningssager – Registreringer af sager til modregning i offentlige udbetalinger. Dette sker selv om, der er indgået en betalingsaftale med kommunen.
  • Inddrivelsessager – Sager overdrages til inddrivelse, hvor sidste rettidige indbetalingsdato er overskredet og rykkerproceduren er gennemført. Det er nu Gældsstyrelsen, der har opkrævningen af gælden. Hvis du ønsker, at betale når sagen er sendt til inddrivelse, skal du derfor kontakte Gældsstyrelsen.

  Hvilken betydning har det for den enkelte borger:

  • Hvis en restance bliver overført til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, vil en eventuel renteberegning stoppe i kommunen. Gældsstyrelsen kan pålægge yderligere gebyrer og inddrivelsesrenter, uanset om kommunen tidligere har pålagt gebyrer og renter.
  • Der er enkelte krav, som boligindskudslån (pligtlån), hvor renteberegningen fortsætter i kommunen.
  • Modregning i eventuel overskydende skat eller moms.
  • Gældsstyrelsen har forskellige inddrivelsesmuligheder, alt efter hvilket krav gælden omhandler. Du kan søge information på Gældsstyrelsens hjemmeside www.gaeldst.dk