Gå til hovedindhold

Gebyrer

Om lovregler, gebyrets størrelse, hvad det dækker og klagemuligheder

Indhold

  Lovregler for opkrævning af gebyrer

  Lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser nr. 939 af 27.12.1991

  Gebyr for erindringsskrivelse (rykker) vedrørende ikke rettidige betalinger af ydelser, som Albertslund Kommune opkræver og som der er mulighed for udpantningsret jf. den kommunale gebyr- og rentelov § 2.

  Disse gebyrer udgør 250 kr.

  Gebyr for underretning (orientering) om udlægsforretning i fordringer som Albertslund Kommune inddriver jf. den kommunale gebyr- og rentelov § 2a.

  Disse gebyrer udgør 450 kr.

  Gebyrets størrelse er fastsat på kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 1998.

  Hvornår beregnes der gebyrer

  Der opkræves gebyr for:

  • Rykkerbreve (maks. 250 kr.)
  • Underretninger (udlægsforretninger – 450 kr.)

  Der opkræves ikke gebyr:

  • Ved indgåelse af betalingsaftaler

  Klageregler og gebyrer

  Indsigelser over pålignede gebyrer afgøres af lederen af Borger & Ydelsescentret. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borger- & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68.

  Lovregler for opkrævning af retsafgifter

  Lovreglerne for opkrævning af retsafgifter er gældende til og med 30. september 2021.

   

  Borger- & Ydelsescentret opkræver retsafgifter med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om retsafgifter.

  § 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere ½ pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

  Hvornår beregnes der retsafgifter

  Der kan opkræves retsafgifter for:

  • Underretninger i forbindelser med krav, som har fortrinsret på ejendommen. (eksempler: ejendomsskat, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer)

  Klageregler og retsafgifter

  Indsigelser over pålignende retsafgifter skal foretages overfor den kommunale pantefoged eller fogedretten.