Gå til hovedindhold

Repatriering

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland og ikke selv har økonomiske midler til det, er der mulighed for støtte til repatriering.

Indhold

  Repatriering er for både flygtninge og indvandrere. Hvis du er indvandrer, skal du være familiesammenført og have været i Danmark i mere end 5 år. Eller du skal have haft opholdstilladelse fra før 1983 (gæstearbejder) eller være efterkommer af gæstearbejdere.

  Ukrainske flygtninge med ophold efter særloven er ikke omfattet af repatrieringslovens målgruppe.

  Du må ikke være dansk statsborger. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, kan du dog frasige dig det danske statsborgerskab. Du må heller ikke være EU-statsborger eller familiesammenført via EU-reglerne. Gennemgang af reglerne om repatriering findes på Udlændingeministeriets hjemmeside.

  Tre slags støtte

  Der kan gives tre slags støtte til repatriering:

  • Etablering: Et fast beløb til etablering i hjemlandet
  • Rejse- og flytteomkostninger: Betaling af udgifter til rejse, flytning, sygeforsikring, medicin og evt. skolegang
  • Forsørgelse: Erhvervsaktive kan evt. få støtte til køb af erhvervsudstyr til brug i hjemlandet. Personer over 55 år kan få reintegrationsbistand, hvis der er brug for det. Det er et månedligt beløb i enten 5 år eller livslangt.

  Se oplysning om reglerne og de aktuelle beløb hos Dansk Flygtningehjælp.

  Aftale med Dansk Flygtningehjælp

  Det er Dansk Flygtningehjælp, der tager den første individuelle samtale med dig, hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Du kan ringe til Dansk Flygtningehjælp på 33735000.

  Fra 1. marts 2019 er der indført nye regler for ledige, som ønsker at repatriere. Du kan bruge beskæftigelsestilbuddene til at forberede repatriering. Det vil sige, at du kan få opkvalificering, som vil gavne dig i dit hjemland. Du kan også beholde din ydelse på en kortere forberedende rejse til hjemlandet. Dansk Flygtningehjælps vejledning og din rådgiver i kommunen skal altid samarbejde om din aftale om repatriering.

  Se informationsark om repatriering.