Gå til hovedindhold

Nyankommen til Danmark

Alle, der er nyankomne i Danmark har ret til danskundervisning og i nogle tilfælde også til hjælp med at finde et arbejde.

Indhold

  Indrejse

  Når du flytter til Albertslund fra udlandet skal du først melde din indrejse til Danmark, så du får et cpr-nummer.

  Hvis du er flygtning eller familiesammenført

  Alle flygtninge og familiesammenførte til én, der bor i Danmark i forvejen, har både ret og pligt til at deltage i et integrationsprogram. Programmet omfatter danskundervisning og aktiviteter, der øger mulighederne for at få et arbejde. I et integrationsprogram er danskundervisning gratis.

  Dit integrationsprogram fastlægges i en integrationskontrakt. Det er en rådgiver fra Jobcenter Albertslund, der laver den. Du har ret til at modtage ydelse hvis du ikke kan forsørge dig selv. Det gælder hvis forsørgelse fra din ægtefælle ikke er en forudsætning for din opholdstilladelse. Uanset om du får forsørgelse eller ej, kan du få hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan fx være gennem virksomhedspraktik eller løntilskud.

  Få kontakt med en rådgiver hos jobcentret ved at skrive til jobcenter@albertslund.dk.

  Hvis du er studerende eller arbejdstager

  Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde har du ret til et introduktionsforløb med danskundervisning. Det har du også, hvis du er kommet som ægtefælle til en, der studerer eller arbejder. Som ægtefælle kan du også få hjælp til at komme i arbejde, fx gennem virksomhedspraktik eller løntilskud. Introduktionsforløb tilbydes også personer, der er familiesammenført efter EU-reglerne.

  Hvis du vil have et introduktionsforløb kan du henvende dig til jobcenter@albertslund.dk eller tilmelde dig danskundervisning.

  På borger.dk og de danske folkebiblioteker kan du bl.a. finde generel information om Danmark og de samfundsforhold, der gør sig gældende i landet.

  Derudover er der en del andre informationskilder for udlændinge i Danmark, som bliver beskrevet kort på denne side.

  De danske folkebiblioteker

  På hjemmesiden nyidanmark.dk finder du en introduktion til det danske samfund.

  Nyidanmark.dk (nyt vindue)

  Københavns Kommune har et internationalt borgerservicecenter og en engelsksproget hjemmeside, hvor udlændinge bl.a. kan læse om at flytte til København og finde andre oplysninger, der kan være nyttige, når man kommer til Danmark.

  International service i København (nyt vindue)

  BiblioteksCenter for Integration hjælper bibliotekerne med at indkøbe bøger på adskillige sprog og arrangere forskellige aktiviteter, der skal sætte fokus på integrationen i Danmark.

  Centret informerer også om etniske minoriteters kulturelle og sproglige forhold over for bibliotekerne.

  Bibliotekscenter for integration (nyt vindue)

  På EU's hjemmeside, Dit Europa, finder du et overblik over de regler, der gælder som EU-borger for ophold, arbejde og studier i Danmark. Oplysningerne står på alle EU's sprog.

  Your Europe - Om at arbejde, studere og bo i EU (nyt vindue)