Gå til hovedindhold

Stadeplads ved stationen

Albertslund Kommune udbyder en stadeplads for en treårig periode

Indhold

  Stadeplads ved Albertslund Station

  Stadepladsen ligger ved Hedemarksvej nord for Albertslund Station. Se kortbilag her. Stadepladsen udbydes for perioden 1.11.2023 – 31.10.2026. For at komme i betragtning til at drive stadeplads skal du ansøge gennem formularen nederst på siden.

  Vi anbefaler, at du læser materialet på denne side grundigt igennem, inden du ansøger. Hvis der er mere end én ansøger, vil både primære og sekundære krav blive aktuelle for din ansøgning, og der vil blive lagt vægt på, hvordan du opfylder de sekundære krav.

  De primære krav

  Stationsforpladsen er primært indrettet for at lette trafikanter kan komme mellem busterminalen, S-togsstation, Albertslund Centrum og andre destinationer i nærområdet. Derfor er fremkommeligheden for de gående den primære funktion, der skal varetages, og stadepladsen må ikke stå i vejen for dette.

  Det betyder, at din stadeplads skal opfylde nedenstående krav:

  • Stadepladsen skal placeres inden for det viste område på bilag 1. Arealet er 6 · 3 meter
  •  Gadearealet omkring stadepladsen skal ryddes og fejes af stadepladsholder dagligt
  • Der skal opstilles skraldespande til forskellige fraktioner jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald
  • Der må maks. opsættes 1 stk. A-skilt med menu, navn eller lignende i A1-format på pladsen samt maks. 2 stk. caféborde med i alt 8 stole på arealet anvist i kortbilaget. Hvis der opstilles cafébord, skal der også opstilles skraldespand ved cafébordene
  • Der skal holdes en afstand til ledelinjerne på pladsen med en afstand på 1,9 meter af hensyn til brugen af disse

  Alle, der opfylder ovenstående krav, kommer i betragtning til at drive stadepladsen. Hvis der er flere ansøgere, vil Albertslund Kommune også inddrage ”sekundære krav for vejene”, som du kan læse om herunder. 

  De sekundære krav

  De sekundære hensyn for vejene er funktionen som opholdsareal, byrummets æstetik og sammenhæng, nabohensyn og miljøhensyn. Disse hensyn vægtes i din ansøgning, såfremt der er mere end én ansøger.

  Funktionen som opholdsareal
  Som stadepladsejer har du mulighed for at skabe et godt miljø, hvor mennesker kan lide at tage ophold. Vi kigger derfor på, om du ønsker at udnytte muligheden for at skabe et godt opholdsmiljø på pladsen, og om det by­ud­styr, du ønsker at opstille, er af god kvalitet.

  Æstetik og sammenhæng
  Vi kigger på, om din stadepladsvogn og dertilhørende møblement er velholdt og i god stand. Derfor betyder udseende af vognen noget i din ansøgning. Du skal i din ansøgning vedlægge billeder af din vogn samt eventuelt tilhørende møble­ment, som vurderes af Albertslund Kommune.

  Miljøhensyn
  Vi kigger også på, hvordan du varetager hensynet til miljøet. Det kan være ved et vareudvalg, som understøtter en miljø- og klimavenlig indsats. Det kan være, at der indgår mindre (eller ingen) kød i dit varesortimentet, at der anvendes lokale råvarer. Det kan også være, at du har en god affaldsstrategi eller forklarer, hvordan du håndterer stadepladsens affald, eller at du har en god strategi for håndtering af spildevand, emballagehåndtering eller lignende.

  Point for sekundære krav
  De sekundære hensyn pointgives med værdierne 1 til 5. Værdien 1 gives, hvis der ingen hensyn tages, eller feltet ikke er udfyldt. Der gives 2, hvis der tages et lille hensyn, 3 hvis der tages et middel hensyn, 4 hvis der tages stort hensyn og 5 hvis der tages et ekstremt stort hensyn. Der kan maksimalt tildeles 15 point under de tre sekundære hensyn.

  Pointlighed for sekundære krav
  Såfremt der opstår en situation, hvor der er pointlighed blandt flere ansøgere, vil Albertslund Kommune også se på, om din stadeplads er med til at løfte visionen for Albertslund Kommune. Visionen hedder "Den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskabet", og den kan læses her.

  Tilsyn med stadepladsen

  Der vil løbende blive ført tilsyn med stadepladsen. Der kan forventes to-tre tilsyn pr. måneden, som faktureres til stadepladsejeren. Stadeejeren kan for­vente en faktura fra Albertslund Kommune på ca. 2.000-3.000 kroner pr. måned for kontrolbesøgene, som faktureres efter medgået tid. Betalingen har lov­hjemmel i Vejlovens §80, stk. 2 om betaling på vejarealer, der benyttes i forretningsøjemed.

  Forsyning til stadepladsen

  Der vil være adgang til elektricitet ved stadepladsen. Stadepladsholder betaler selv den el, der benyttes.

  Der vil ikke være adgang til vand, gas, afløb til spildevand o.l.

  Spørgsmål og svar

  Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vejogpark@albertslund.dk. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, så alle har lige vilkår for at ansøge. Spørgsmål kan stilles til og med mandag den 25. september 2023 klokken 12.00.

  Formular

  Du skal udfylde ansøgningsformularen herunder, hvis du ønsker at ansøge om stadepladsen på Hedemarksvej ved Albertslund Station. Alle felter med * er obligatoriske og felterne skal udfyldes.

  Der er åbent for ansøgninger i perioden 13. september til 4. oktober 2023. Ansøgningsfristen er onsdag den 4. oktober 2023 klokken 12.00.

  (Vedhæft fil hvor du beskriver alle de tre sekundære krav)