Gå til hovedindhold

Idrætsrådet

Uddeler rejsetilskud til idrætsforeninger, administrationstilskud, godkendelse af nye idrætsforeninger samt elitetilskud.

Indhold

  Idrætsrådet består af ni medlemmer:

  • Jørn Jensby (A), formand
  • Brian Palmund (V)
  • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
  • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
  • Anders Fabild (HIC)
  • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
  • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
  • Henrik Hertz (C)
  • Hediye Temiz (B)

  Idrætsrådet arbejder inden for følgende felt:

  Idrætsrådet i Albertslund Kommune er nedsat som et § 35, stk. 2.-udvalg i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Nedenfor er Idrætsrådets kompetence i forhold til kommunens generelle styrelsesvedtægt oplistet.

  Beslutningskompetence

  Rådet har fra Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse fået delegeret selvstændig beslutningskompetence til at uddele rejsetilskud til idrætsforeninger, administrationstilskud, godkendelse af nye idrætsforeninger samt elitetilskud. Derudover godkender Idrætsrådet i samarbejde med folkeoplysningsudvalget fordeling af midler fra Initiativpuljen.
  Rådet godkender fordeling af lokaler og udendørsanlæg til kommunens foreninger.

  Høringsret

  Idrætsrådet er endvidere høringspart i alle sager, der berører idræt og bevægelse, både i relation til foreningsidrætten, den selvorganiserede idræt og idræt i den kommunale drift, f.eks. på daginstitutionsområdet, folkeskolen mv. Idrætsrådet ønsker i særlig grad involvering i forhold til børne- og undervisningsområdet, sundhed- og forebyggelse og socialområdet.
  Idrætsrådet er ligeledes høringsberettigede i forhold til budgetspørgsmål, der vedrører idrætten.

  Rådgivning

  Idrætsrådet er rådgivende i forhold til projekter og arbejder med relation til idræt og bevægelse i alle dele af den kommunale administration.

  Initiativret

  Idrætsrådet medlemmer kan selv rejse sager til behandling i Idrætsrådet. Rådets medlemmer skal i det tilfælde rette henvendelse til administration eller formand.

  Se vores idrætspolitik

  Kontakt

  Julie Jakobsen
  Mail: julie.jakobsen@albertslund.dk
  Tlf.: 4368 6902

  Mødeplan

  Idrætsrådets møder afholdes normalt i konferencelokalet på Albertslund Stadion.


  Mødeplan for 2020

  19. marts.
  17. juni. 
  3. september.
  10. december

  Nyhedsbreve

  Det er en central opgave for Idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at Idrætsrådets aktiviteter, beslutninger og holdninger formidles bredt. Derfor har Idrætsrådet på sine møder den 24. april og den 9. maj 2018 besluttet, at der udsendes nyhedsbreve til interessenter efter hvert møde i udvalget og efter behov.

  Idrætsrådets arbejdsgrundlag

  Her kan du læse om Idrætsrådets arbejdsopgaver og beføjelser.

  Haludvidelse

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide Albertslund Stadion med en tredje hal. På budgetaftalen er der afsat ca. 30 mio. kr. til projektet.

  Læs mere om haludvidelsen. 

  Sidst opdateret: 5. juli 2021