Gå til hovedindhold

Idrætsrådet

Uddeler rejsetilskud til idrætsforeninger, administrationstilskud, godkendelse af nye idrætsforeninger samt elitetilskud.

Indhold

  Idrætsrådet består af ni medlemmer:

  • Mikkel Skovby (A) Formand
  • Hediye Temiz (B)
  • Resul Kücükakin (F)
  • Henrik Hertz (C)
  • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis og Padel)
  • Jørn Jensby (AIF Senioridræt)
  • Lasse Crüger (Rideskolen)
  • Dorthe Smith Johansen (AIF Håndbold)
  • Necati Kayhan (FC Albertslund)

  Idrætsrådet arbejder inden for følgende felt:

  Idrætsrådet i Albertslund Kommune er nedsat som et § 35, stk. 2.-udvalg i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Nedenfor er Idrætsrådets kompetence i forhold til kommunens generelle styrelsesvedtægt oplistet.

  Beslutningskompetence

  Rådet har fra Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse fået delegeret selvstændig beslutningskompetence til at godkendelse af nye idrætsforeninger samt uddele midler fra Idrætsrådets initiativpulje og pulje til Elitetilskud.

  Rådet godkender fordeling af lokaler og udendørsanlæg til kommunens foreninger.

  Høringsret

  Idrætsrådet er endvidere høringspart i alle sager, der berører idræt og bevægelse, både i relation til foreningsidrætten, den selvorganiserede idræt og idræt i den kommunale drift, f.eks. på daginstitutionsområdet, folkeskolen mv. Idrætsrådet ønsker i særlig grad involvering i forhold til børne- og undervisningsområdet, sundhed- og forebyggelse og socialområdet.
  Idrætsrådet er ligeledes høringsberettigede i forhold til budgetspørgsmål, der vedrører idrætten.

  Rådgivning

  Idrætsrådet er rådgivende i forhold til projekter og arbejder med relation til idræt og bevægelse i alle dele af den kommunale administration.

  Initiativret

  Idrætsrådet medlemmer kan selv rejse sager til behandling i Idrætsrådet. Rådets medlemmer skal i det tilfælde rette henvendelse til administration eller formand.

  Se vores idrætspolitik

  Julie Jakobsen
  Mail: julie.jakobsen@albertslund.dk
  Tlf.: 4368 6902

  Idrætsrådets møder afholdes normalt i konferencelokalet på Albertslund Stadion.


  Mødeplan for 2022

  4. april.
  22. juni. 
  14. september.
  7. december

  Her kan du læse om Idrætsrådets arbejdsopgaver og beføjelser.