Gå til hovedindhold

Grundlisteudvalget

Der er åbent for ansøgninger til grundlisten.

Indhold

  For at komme i betragtning til grundlisten i Albertslund Kommune skal du sende en ansøgning, via borger.dk I ansøgningen skal du oplyse navn, adresse, personnummer og erhverv eller uddannelse. Det vil forbedre dine chancer for optagelse på grundlisten, hvis du skriver en kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil optages på grundlisten. Se mere på www.albertslund.dk/domsmand om hvordan du bliver optaget på grundlisten.

  Grundlisten gælder for en periode på fire år. Næste periode er fra 1. januar 2020 til 31. december 2023 – udtagelse til grundlisten finder sted i marts 2019.

  Hvem vælger personer til grundlisten?

  Grundlisteudvalget er politisk valgt og har ansvaret for at udpege personer til grundlisten. Udvalget består af 5 personer. Grundlisteudvalget skal sikre, at de personer, der udpeges til grundlisten, udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen i Albertslund Kommune for så vidt angår alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig status.

  Hvem kan blive nævning eller domsmand?

  Alle danske statsborgere, som har valgret til folketinget, kan blive lægdommere. Lægdommere virker i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud – det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af den 4 år, du er lægdommer.
  • Du må ikke være dømt for alvorlige lovovertrædelser.
  • Du må ikke af helbredsmæssige årsager (f.eks. blindhed, døvhed, demens) være ude af stand til at varetage opgaven.
  • Du må ikke være minister, advokat, advokatfuldmægtig, ansat i centraladministrationen, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet eller Statsforvaltningen m.fl. Du kan heller ikke blive lægdommer, hvis du er sognefoged eller gejstlig i folkekirken eller de anerkendte trossamfund.

  For at blive optaget på grundlisten i Albertslund Kommune skal du desuden bo i Albertslund Kommune.

  Hvad er der særligt brug for?

  Albertslund Kommune har især brug for unge i alderen 18-30 år og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

  Fristen for tilmelding er 1. marts 2019.

  Alle interesserede kan rette henvendelse til jura@albertslund.dk, hvis der er spørgsmål. Du skal være opmærksom på, at ikke alle interesserede kan være sikre på at blive udtaget til grundlisten. Og ikke alle på den vedtagne grundliste vil blive udtaget som lægdommere af Østre Landsret. De personer, der bliver udtrukket til at være lægdommere, får direkte besked fra Østre Landsret. Hvis du vil læse mere om hvervet som lægdommer, kan du se mere på Domstolsstyrelsens hjemmeside. I henhold til Databeskyttelsesforordningen skal Grundlisteudvalget orientere dig om, at de indsendte oplysninger i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.) vil blive behandlet af Grundlisteudvalget, der vil kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registret. Hvis du optages på grundlisten, vil oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret vil herefter indhente en udtalelse i Kriminalregistret og vurdere, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.