Gå til hovedindhold

Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og unge under 18 år

Indhold

  Børn og Ungeudvalget træffer afgørelse i sager om tvangsmæssige undersøgelser, anbringelser og opretholdelse af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

  Derudover tager udvalget sig af overvågning eller afbrydelse af samvær mellem forældre, værger og børn og unge.

  Børn og Ungeudvalget består af fire medlemmer: 

  • Tina B. Nielsen (Æ)

  • Tina Graugaard (C)

  • en dommer fra Glostrup ret

  • to pædagogisk-psykologisk sagkyndige 

  Rettigheder og klagemuligheder

  Ved forelæggelse af sager for Børn & Unge-udvalget har forældrene og den unge over 12 år ret til gratis bistand fra en advokat.

  Forældrene og barnet/den unge kan tage en bisidder med til møder i udvalget (for eksempel et familiemedlem eller en ven). Forældrene og barnet/den unge har desuden ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning.

  Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

  Ankestyrelsen
  Amaliegade 25
  1022 København K

  Maria Jørgensen

  Mail: maria.jorgensen@albertslund.dk

  Tlf.: 4368 6460.

  Idet referaterne fra Børn & Unge-udvalgets møder indeholder personfølsomme oplysninger, bliver disse ikke offentliggjorte.