Helge Bo Jensen

Enhedslisten


Kontakt

Albertslundvej 9, 2620 Albertslund.
Tlf. 61621679
Mail: Helge Bo Jensen

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget 
  • 17.4 Plejeboliger

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Økonomi (3,15), Social og Sundhed (2,55) 17.4 Plejeboliger (1,3) 7 5.565,84
I alt   13.597,34