Lars Gravgaard Hansen

Det Konservative Folkeparti


Kontakt

Lars Gravgaard

 Hasselhaven 13, 2600 Glostrup.

Tlf: 4031 0807
Mail: Lars Gravgaard Hansen

Udvalgsposter

Miljø- & Byudvalget

Børne- & Skoleudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

 • Innovation i byen (§17, stk. 4)
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Formand idrætsrådet
 • Formand, valgbestyrelse Herstedøster Skole
 • Bestyrelsen for Glostrup Albertslund Produktionshøjskole
 • Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab
 • Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose
 • Repræsentantskabet for Wonderful Copenhage
 • Bestyrelsesmedlem for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.
 • Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund
 • Valgbestyrelser ved kommunens folkeskoler

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Børne- & Skole (3) og Miljø- & By (3) 6,0 4.485,54
I alt   12.109,46