Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstid

Der er forskellige vejledende sagsbehandlingsfrister i Albertslund Kommune. Sagsbehandlingstiden kan variere fra fagområde til fagområde. Dog findes der nogle overordnede retningslinjer.

Indhold

  I følge principperne for god sagsbehandlingsskik og Albertslund Kommunes egne retningslinjer bør en borger inden for 10 arbejdsdage modtage svar på sin henvendelse enten i form af en kvittering, som fortæller, hvornår man kan forvente svar eller i form af et færdigt svar. Hvis kommunen ikke kan overholde den angivne tidsfrist, skal kommunen meddele det til borgeren.

  I Albertslund Kommune har vi fastsat frister for, hvor lang tid vi må være om at træffe en afgørelse på områderne: børn, sundhed, velfærd og arbejdsmarked.

  Fristerne er også gældende for afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. I disse tilfælde regnes fristerne fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

  Se svarfrister indenfor forskellige områder

  Som borger kan du altid henvende dig til kommunens borgerrådgiver.
  Ring til borgerrådgiver Michelle Grambo Redden på tlf. 4035 7224 eller skriv en mail til borgerraadgiver@albertslund.dk