Social- og sundhedsuddannelser i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune er der mulighed for uddannelsesforløb som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelev.


Social- og sundheds uddannelser i Albertslund Kommune
I Albertlund Kommune uddanner vi både social- og sundhedshjælper elever og social- og sundhedsassistentelever. Vi samarbejder med Social- og Sundheds skolen – SOSU C - i Brøndby og Herlev i forhold til skoleuddannelsen.

 

Social- og sundhedsjælper elev
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem teori og praktik. Praktikkerne foregår på et plejecenter og/eller i hjemmeplejen i Albertslund kommune. Uddannelsen retter sig mod et arbejde i kommunen. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder. 

Dine opgaver som social og sundhedshjælper elev vil især være opgaver i forhold til lov om social service. Borgernes liv, skal leves hele livet og støtten til borgerne sker ud fra dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering  og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag, for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation.

Arbejdstid under praktikken
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever).

Løn under uddannelsen
Som social- og sundhedshjælperelev får du løn under uddannelsen. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundheds personale indgået mellem KL og FOA. Elevlønnen er for elever over 18 år 11.474 kr.

Adgangskrav til uddannelsen
Du skal have afsluttet Grundforløb 2 rettet mod social- og sundheds uddannelsen

Ansøgning
I Albertslund kommune ansættes, der social og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart januar og august. Elevpladserne vil skulle søge via Albertslund Kommunes side med ledige stillinger. Ledige pladser, vil også fremgå af Praktikpladsen.dk.  Ansøgningsfrist 17.10.18

 

Social- og sundhedsassistentelev

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent veksler mellem teori og praktik. Teoriperioderne foregår på SosuC, Praktikkerne foregår på et af kommunens plejecentre og/eller i hjemmeplejen, i psykiatrien og på hospital. Uddannelsen retter sig mod et arbejde i kommunerne, i psykiatrien og på somatiske hospitaler.

I Albertslund Kommune  skal livet leves hele livet. Støtten til borgerne gives med udgangspunkt i dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering  og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag, for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation.
Som elev vil du få en hverdag hvor dine opgaver består af rehabiliterings-, pleje- og omsorgsopgaver, af ældre, syge og handicappede mennesker i et helhedsorienteret perspektiv. 

Adgangskrav til uddannelsen
Du skal have afsluttet social- og sundhedshjælperuddannelsen eller
Afsluttet Grundforløb 2 rettet mod social- og sundheds uddannelsen

Uddannelsens længde
Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger. Har du en social- og sundhedshjælper uddannelse, afkortes dit forløb med 5 måneders praktik og 5 ugers teori.

Dit skoleophold og praktikforløb
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. Du skal ikke selv søge praktikplads, når du er ansat i Albertslund Kommune som elev, er du sikret praktikplads. Du kommer i praktik i både kommune, psykiatri/ socialpsykiatri/ geronto psykiatri og på hospital. Når du er ansat i Albertslund Kommune, er du sikret praktik  her i kommunen.

Arbejdstid under praktikken
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever).

Løn under uddannelsen
Som social- og sundhedsassistent elev får du løn under uddannelsen. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundheds personale indgået mellem KL og FOA. Elevlønnen er for elever over 18 år 12.651 kr. det første år og udgøre andet år: 14.457 kr.

Ansøgning
I Albertslund kommune ansættes, der social og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart januar, april og august. Du skal søge en elevplads via Albertslund Kommunes side med ledige stillinger. Ansøgning skal ske elektronisk. Ledige pladser, vil også fremgå af Praktikpladsen.dk.

Næste hold start vil være Januar 2019. Ansøgningsfrist 4.10.18

 

 Yderligere indformationer

Ønsker du yderligere oplysninger om dine muligheder for en social- og sundheds uddannelse i Albertslund Kommune, er du meget velkommen til at kontakte:

Uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard
Tlf. 43 68 65 11
Mail: lisbet.nygaard@albertslund.dk

 

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på SosuCs hjemmeside