Social- og sundhedsuddannelser i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune er der mulighed for forskellige uddannelsesforløb såsom social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.


Social- og sundheds uddannelser i Albertslund Kommune
I Albertlund Kommune uddanner vi både social- og sundhedshjælper elever og social- og sundhedsassistentelever. Begge uddannelser veksler mellem skole- og praktikuddannelse. Vi samarbejder med Social- og Sundheds skolen – SOSU C - i Brøndby og Herlev i forhold til skoleuddannelsen. Du kan læse mere om den enkelte uddannelse herunder.

 Social- og sundhedsjælperelev
Uddannelsen til social- og sundhedsjælper varer 1 år og 2 måneder. Du er i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Albertslund Kommune. Til at støtte dig i uddannelsen har vi uddannede praktikvejledere. For at blive ansat som social og sundhedehjælperslev, skal du have gennemført og bestået et grundforløb 2, mod sosu.

Ansøgning
Hvis du ønsker at blive ansat som elev i Albertslund Kommune skal du udfylde og sende et ansøgningsskema til uddannelseskosnulenten i Albertslund kommune.  Ansøgning bedes sendt elektroniske vedhæftet relevante bilag.

Næste uddannelses start vil være januar 2018.

Hvis du mangler en elevplads som social og sundhedshjælperelev, så kontakt venligt uddannelseskonsulenten på mail eller telefon.

 

 

Social- og sundhedsassistentelev

Har du lyst til at løse borger og patientnære opgaver i det nære sundhedsvæsen? Kan du se dig selv arbejde med: Kliniske sygeplejefaglige opgaver, sammenhængende patientforløb, arbejde rehabiliterende, arbejde med tidlig opsporing og tæt observation af borgere - så er social og sundheds uddannelsen måske noget for dig!

Adgangskrav til uddannelsen
• Du skal have afsluttet social- og sundhedsjælperuddannelsen eller
• Afsluttet Grundforløb 2 rettet mod social- og sundheds uddannelsen

Uddannelsens længde
Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger uden afkortning. Har du en social- og sundhedsjælper uddannelse, afkortes dit forløb med 5 måneders praktik og 5 ugers teori.

Dit skoleophold og praktikforløb
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. Du skal ikke selv søge praktikplads. Du kommer i praktik i både kommune, psykiatri/ socialpsykiatri/ geronto psykiatri og på hospital. Når du er ansat i Albertslund Kommune, er du sikret praktik  her i kommunen.

Arbejdstid under praktikken
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever).

Ansøgning
I Albertslund kommune ansættes, der social og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart januar, april og august. Elevpladserne vil skulle søge via Albertslund Kommunes side med ledige stillinger. Ledige pladser, vil også fremgå af Praktikpladsen.dk.

Der ansættes social og sundhedsassistentelever igen til april 2018

Løn under uddannelse
Som social- og sundheds elev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer fra person til person og vurderes på baggrund af alder og kompetencer, og erhvervserfaring. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundheds personale indgået mellem KL og FOA.

 

Yderligere indformationer

Ønsker du yderligere oplysninger om dine muligheder for en social- og sundheds uddannelse i Albertslund Kommune, er du meget velkommen til at kontakte:

Uddanneseskonsulent Lisbet Nygaard
Tlf. 43 68 65 11
Mail: lisbet.nygaard@albertslund.dk

 

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på SosuCs hjemmeside