Gå til hovedindhold

Vores vision

Albertslund Kommunes vision 2022-30 er at være den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

Indhold

  Albertslund - Vision 2022-2030
  Den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

  I Albertslund har vi stærke rødder i fællesskabet og en stolt fortælling om et fælles DNA. Vores rødder får næring, så de vokser, udvikler og fornyr sig. Vi er frontløbere inden for den grønne dagsorden, ligesom Albertslund er en by, der skaber rammerne for det gode liv på tværs af generationer. En by hvor børn udfolder deres potentialer, og hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær.

  Vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Albertslund skal kendes og opleves som mulighedernes by.

  Et stærkt, velfungerende erhvervsliv og gode rammer for byens virksomheder er afgørende grundpiller for udviklingen af det økonomiske grundlag for fremtidens Albertslund. Virksomheder og investorer skal have lyst til at etablere sig i et  attraktivt og velfungerende Albertslund.

  FN’s verdensmål er her afsæt for at videreudvikle et Albertslund i balance, der kan give plads til endnu flere borgere og virksomheder. Derfor er verdensmålene en integreret del af vores vision.

  Særligt tre verdensmål er centrale for byens vision:

  • Verdensmål nr. 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND (livskvalitet, diversitet, robusthed; tilgængelighed)
  • Verdensmål nr. 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING (udvikling, samarbejde, sammenhæng)
  • Verdensmål nr. 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER (demokrati, tryghed, åbenhed)

  For børnene
  I Albertslund trives familier, og her skabes rammerne for det gode børneliv fyldt af glæde, oplevelser og tryghed. Vi har stærke børnefællesskaber i institutioner, skoler og foreninger, der støtter børnenes trivsel, læring og udvikling. I Albertslund har alle børn lige muligheder, uanset hvor eller hvad de kommer fra. Børn og unge i Albertslund udvider deres horisonter og får nye erkendelser.

  Det grønne
  Albertslund er en ambitiøs grøn bæredygtig by. Byen er vores laboratorium, og globale udfordringer tænkes ind i lokale løsninger. I Albertslund eksperimenterer kommune, borgere, erhvervsliv virksomheder og vidensinstitutioner sammen om at udvikle nye grønne løsninger, der kommer os alle til gode. Vi værner om naturens kredsløb og biodiversitet. Naturen er indtænkt i albertslundernes liv, hvor vi mødes og fællesskaber blomstrer. Naturen indgår i læringen helt fra barndommen, og vores børn er vokset op med at tage ansvar for den. Naturen understøtter vores fysiske og mentale sundhed, og hver enkelt albertslunder tager ejerskab for at passe på den.

  Og fællesskaber
  I Albertslund omfavner vi, at vi er mangfoldige. Vores åbne og inkluderende fællesskaber bidrager til, at Albertslund er en by for alle. Borgere, foreninger og virksomheder erhvervsliv tager aktivt del i byens fællesskaber og bidrager til en fælles udvikling af Albertslund. Øget samvær på tværs af generationer udvider vores horisonter og giver erkendelser for både ældre, børn, unge og voksne. Kulturen er motor for fællesskabet.  De mange forenings- og kulturtilbud i byen sikrer, at fællesskaber gror, og det tætte samarbejde med uddannelses- og kulturinstitutioner og erhvervsliv skaber nye indsigter og fælles værdi. Forskellige holdninger, forståelser og tilgange mødes, og vi får øje på flere nuancer, og bliver klogere sammen.