Gå til hovedindhold

Næste Grundlovsceremoni afholdes onsdag den 13. marts

Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du for at opnå dansk statsborgerskab deltage i en grundlovsceremoni. Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune afholdes onsdag den 13. marts 2024. Frist for tilmelding er den 23. februar kl. 12.00

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

  Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Det er et krav, at ansøgere som led i ceremonien skal udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet.

  Næste grundlovsceremoni 
  Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune afholdes onsdag den 13. marts 2024.
  Tidspunktet for afholdelsen er kl. 9.30, og det vil vare ca. 1½ time. I bedes møde ca. 15 min før, da vi skal tjekke jeres identitet, inden I kan deltage i ceremonien.

  Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsessalen i forhallen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. 

  Efterfølgende grundlovsceremoni med mulig tilmelding forventes afholdt i efteråret sandsynligvis tirsdag den 10. september 2024.

  Tilmelding
  Hvis du har fast adresse/er borger i Albertslund Kommune er du sikret deltagelse i kommunens grundlovsceremoni.

  Borgere, som ikke er bosiddende i Albertslund Kommune, kan ikke deltage ifølge de nye regler.
  Fristen for tilmelding er fredag den 23. februar kl. 12.00.  Du vil modtage en automatisk kvittering ved tilmelding, og vil først høre yderligere efter den 26. februar. 

  Vi sender vores deltagerliste ind til Udlændinge- og Integrationsministeriet mandag den 26. februar, hvorefter ministeriet ikke modtager flere tilmeldinger.

  Tilmelding kan ske ved at sende en mail til gc@albertslund.dk med;
  1.    Dit navn, 
  2.    Bopælsadresse, 
  3.    Fødselsdato og 
  4.    Telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig).

  Du kan altid skrive en mail til os på gc@albertslund.dk, hvis du har spørgsmål.

  Medbring
  Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 
  •    Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
  •    Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  •    Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  •    Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.


  Yderligere information
  Læs Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) / Folketinget (ft.dk)

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside