Gå til hovedindhold

Høring om ændring i regulativ for husholdningsaffald

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2024 at sende ændring for regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring frem til den 18. august 2024.

Indhold

  Arbejdstilsynet har givet påbud om, at den eksisterende affaldsindsamling i de tætte/lave boligområder med sække og affaldsstativer skal ophøre. I den forbindelse udskifter boligområderne affaldsstativer og erstatter dem med beholdere på hjul.

  Denne ændring giver væsentlig øget tidsforbrug til renovatøren pga. de lange gåafstande, det medfører.
  Derfor opkræver renovatøren et ekstra betalingsgebyr for de pågældende boligområder med beholdere placeret ved hver husstand.

  I nuværende regulativ for husholdningsaffald er tæt/lav bebyggelse ikke omfattet af krav om ekstrabetaling, hvis renovatørens gåafstand er over fem meter til husstandenes beholdere.

  Det foreslås derfor, at regulativet ændres, så de pågældende boligområder også skal betale for disse ekstraudgifter. Det indstilles endvidere, at der opkræves et samlet afstandsgebyr, der bliver ens for alle boliger med samme ordning.

  Du kan finde vores nuværende regulativ her 

  Det reviderede regulativ kan du finde her 

  Samtidig indstiller forvaltningen, at regulativet også justeres, så belysningskravene til adgangsveje præciseres.

  Du har mulighed for at give din mening til kende ved at komme med et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Høringssvar skal indsendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk inden den 18. august 2024. Hvis der ikke indkommer væsentlige høringsbemærkninger til forslaget, vil regulativændringerne automatisk træde i kraft fra 1. januar 2025.

  BEMÆRK: Høringssvarene offentliggøres. Ved indsendelse af høringssvar er du indforstået med, at dit svar ikke bliver anonymiseret inden offentliggørelsen. Dvs. eventuelle oplysninger om navn, adresse, telefonnumre eller e-mailadresser i selve høringssvarets tekst ikke bliver slettet før offentliggørelsen. Du skal derfor selv anonymisere dit høringssvar i den udstrækning, du ønsker det.