Gå til hovedindhold

Ny dyrefold skal holde naturen ved lige og øge biodiversiteten

Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag den 9. maj, at der skal etableres en ny dyrefold i Albertslund, som skal gøre naturplejen mere klimavenlig og samtidig styrke biodiversiteten. Politikerne vedtog i samme ombæring en ny praksis for anvendelse af skovfolde med geder til naturplejen i Albertslund. Det betyder, at der udsigt til flere dyrefolde i vores skovrige kommune

Indhold

  Som et led i Albertslund Kommunes ambitiøse naturplan er et skovparti blevet fortyndet i en af byens større parker, Kongsholmparken, for at øge biodiversiteten. Det er lykkedes, og for yderligere at øge og fastholde den opnåede biodiversitet skal beplantningen holdes nede. Det gøres mest naturligt ved at etablere en dyrefold med græssende dyr i skoven. Derfor har Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. maj godkendt den model for naturpleje. Alternativt ville området skulle driftes mekanisk vha. maskiner, og det vil ikke bidrage ligeså positivt til biodiversiteten som afgræsning med dyr. Afgræsning med dyr er desuden et CO2-venligt alternativ til traditionel maskindrift, og vil derfor bidrage positivt til CO2-regnskabet, som også borgmester Steen Christiansen lægger vægt på. Han siger om beslutningen:

  ”Det her giver kun god mening. Det gør nemlig vores grønne Albertslund endnu grønnere ved at fremme biodiversiteten, og så er det en klimavenlig måde at pleje vores natur på. Så det er jeg overbevist om, at vi kommer til at se mere af.”

  De græssende dyr kommer til at gå ude hele året og vil udelukkende æde skovens rigelige vegetation, og vil derudover ikke blive fodret. De græssende dyr, der vil blive brugt til projektet, vil være ejet og forsikret af en ekstern leverandør, der er specialiseret i dyr anvendt til naturpleje. Leverandørens tilknyttede dyrlæge kan dog i tilfælde, hvor vedkommende vurderer, at der ikke er mad nok i folden, beslutte at der skal fodres med hø i en begrænset periode i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. Om vinteren æder dyrene naturligt bark, småkviste og rødder. Når dyrene græsser naturligt i foldene, vil der komme flere vilde skovblomster. De vilde skovblomster tiltrækker en bred vifte af insekter, der tiltrækker fugle og flagermus. I skoven i Kongsholmparken bliver der tale om en fold på ca. 3,5 hektarer.

  Ny praksis for anvendelse af dyrefolde
  Naturgruppen i kommunen er naturligvis blevet hørt i processen ligesom fagmedarbejderne fra Toftegården, og de støtter op om projektet. Udover den konkrete dyrefold vedtog Kommunalbestyrelsen en ny praksis for anvendelse af skovfolde med geder i kommunens generelle  naturpleje. Det bliver således fremover fast praksis, at hver gang et nyt skovparti udtyndes, vurderes det, om det kan give værdi at oprette en fold i skoven, der medvirker til at bevare områdets naturværdi. Den naturplejemetode skal altså nu være en fast del af Albertslund Kommunes ambitiøse naturforvaltning. Fremtidige projekter med oprettelse af en dyrefold i en skov vil, ligesom det også er tilfældet med det konkrete projekt om dyrefolden i Kongsholmparken, blive drøftet med Naturgruppen og fagfolkene fra Toftegården.

  Læs beslutningen i referatet fra mødet

  Læs kommunens ambitiøse naturplan