Gå til hovedindhold

Næste Grundlovsceremoni afholdes onsdag den 21. juni

Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du for at opnå dansk statsborgerskab deltage i en grundlovsceremoni. Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune afholdes onsdag den 21. juni 2023. Frist for tilmelding er den 2. juni

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

  Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

  Det er et krav, at ansøgere som led i ceremonien skal udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet.

  Grundlovsceremonier finder sted
  Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune afholdes onsdag den 21. juni 2023.

  Tidspunktet for afholdelsen er kl. 9.30, og det vil vare ca. 1½ time.

  Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsessalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. 

  Tilmelding
  Såfremt du har fast adresse/borger i Albertslund Kommune er du sikret deltagelse i kommunens grundlovsceremoni.

  Borgere som ikke er bosiddende i Albertslund Kommune, kan IKKE deltage ifølge de nye regler.

  Fristen for tilmelding er mandag den fredag den 2. juni kl. 12.00, . Du vil derfor først høre fra os efter denne dato.

  Vi sender vores deltagerliste ind til Udlændinge- og Integrationsministeriet den 6. juni. .

  Du tilmelder dig ved at sende en mail til gc@albertslund.dk med dit navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig). 

  Du kan altid skrive en mail til os på gc@albertslund.dk, hvis du har spørgsmål.

  Medbring blanket og gyldig legitimation
  Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  • Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Efter grundlovsceremonien
  Til grundlovsceremonien modtager du et statsborgerretsbeviset, og du kan derefter få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice.

  ________ 

  Yderligere information
  Læs Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) / Folketinget (ft.dk)

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside