Gå til hovedindhold

Næste Grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune afholdes onsdag den 1. september 2021.

KB-salen

Indhold

  Det er KUN borgere, som er bosat i Albertslund Kommune, som i denne omgang kan tilmelde sig grundlovsceremonien. Det gør vi bl.a. for at have en mulighed for at afvikle ceremonien i den her tid, hvor COVID-19 stadig er i vores samfund.

  To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

  Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Tidligere har det været et krav, at ansøgere som led i ceremonien skulle udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet. På grund af situationen med COVID-19, og myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for spredning af COVID-19, indeholder lovforslaget til den kommende lov om indfødsrets meddelelse dispensation for kravet om håndtryk.

  Deltagelse

  På grund af COVID-19 har der den seneste tid været oplyst en del omkring, hvor mange som kan deltage i arrangementer, og tallene ændrer sig løbende. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forudse, hvordan situationen med COVID-19 er i august, hvorfor vi endnu ikke endeligt kan oplyse om det er muligt at have ledsagere med.

  Grundlovsceremonier finder sted

  Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune foregår:

  Onsdag den 1. september 2021 i tidsrummet kl. 9-15. Grundlovsceremonien er for ansøgere omfattet af lov nr. lov nr. 227. 

  Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsesalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. 

  Tilmelding

  Du tilmelder dig ved at sende en mail til GC@albertslund.dk med dit navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig). Vi skal have din tilmelding senest onsdag den 18. august 2021. Vær opmærksom på, at tilmeldingerne ikke bliver behandlet i juli pga. sommerferie, men man hører så fra os i løbet af den første uge i august.  

  Medbring blanket og gyldig legitimation

  Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  • Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Efter grundlovsceremonien

  Efter grundlovsceremonien sender Albertslund Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig. Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

  Mulighed for ændringer

  Vi anbefaler, at du holder dig opdateret her på hjemmesiden, hvis der sker ændringer og/eller kommer nye COVID-19-retningslinjer.

  ________ 

  Yderligere information

  Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse (link).

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (link).

  Sidst opdateret: 14. juni 2021