Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune forventes afholdt den 27. januar 2022

KB-salen

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

  Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Tidligere har det været et krav, at ansøgere som led i ceremonien skulle udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet. På grund af situationen med COVID-19, og myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for spredning af COVID-19, indeholder lovforslaget til den kommende lov om indfødsrets meddelelse dispensation for kravet om håndtryk.

  Grundlovsceremonier finder sted

  Der er blevet holdt grundlovsceremoni den 1. september 2021. Næste grundlovsceremoni i Albertslund Kommune forventes afholdt 27. januar 2022.

  Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsesalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. 

  Når vi nærmer os, informerer vi mere herom.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig ved at sende en mail til GC@albertslund.dk med dit navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig). 

  Medbring blanket og gyldig legitimation

  Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  • Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Efter grundlovsceremonien

  Efter grundlovsceremonien sender Albertslund Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig. Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

  ________ 

  Yderligere information

  Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse (link).

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (link).