Gå til hovedindhold

Egelundsvej gøres færdig

Vi er nu nået i mål med at lægge nye fjernvarmeledninger langs Egelundsvej, og er klar til de næste planlagte arbejder i området langs Egelundsvej. Det drejer sig om fjernvarme, asfaltarbejde og genbeplantning

Indhold

  Fjernvarmearbejde i Agerne
  Hele Agernes eksisterende fjernvarmenet skal nu kobles over på den nye Egelundsvejledning via stamvejene og ud til Egelundsvej for at være klar til lavtemperatur i 2026.

  Vi starter i Lavager og Lodager i efteråret 2021, og forventer at være færdige i 2024 med de sidste kvarterer langs Egelundsvej. De gamle betonkanaler udskiftes til nye miljøvenlige fjernvarmerør, som er bedre isoleret. Vi sænker temperaturen på fjernvarmen i samarbejde med de enkelte kvarterer, når tiden nærmer sig.

  Nyt slidlag på Egelundsvej
  Nyt slidlag lægges på Egelundsvej. Under hele arbejdet vil Egelundsvej være ensrettet med udkørsel til Herstedvester ved Aldi og indkørsel ved 24-tanken.

  Arbejdet er planlagt til at blive udført i uge 38 og 39 - med forbehold for at der kan komme udsættelser pga. vejret. Arbejdet er planlag til opstart tirsdag 21/9 og udføres i tidsrummet 6.00-17.00 på hverdage,

  Arbejdet består i affræsning af gammelt slidlag og udlægning af nyt slidlag.

  Vi håber, at folk vil væbne sig med tålmodighed og vise forståelse for de gener, som forbedringerne medfører – og der bliver taget hensyn til de folk, der arbejder på stedet.

  Movia-bussen kører med ensretningen, og ellers er der af- og påstigning på Herstedvestervej.

  Ny beplantning langs Egelundsvej
  Til efteråret får rabatten langs Egelundsvej ny beplantning. Vi planter nye træer og buske bl.a. tjørn, røn og kornel, og vi sår græs og vilde blomster. Det gør vi, så vejen kan blive en grøn korridor i byen til gavn for dyreliv og biodiversitet, og ikke mindst de, som bor og færdes på Egelundsvej.