Gå til hovedindhold

Der indføres nyt ydelsessystem i juni måned

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres i Albertslund i juni måned. Derfor er der begrænset adgang til Ydelseskontoret i Albertslund Kommune i perioden 7. – 21. juni 2021.

Indhold

    På grund af overgangen har vi ikke adgang til al vores data, men har en stor opgave med at overføre sager fra det gamle system til det nye system.

    Derfor er der også begrænsede muligheder for telefonisk hjælp til borgere og virksomheder i den nævnte periode. Det vil muligvis heller ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob.

    Ydelseskontoret vil dog fortsat behandle nye ansøgninger om kontanthjælp mv., ansøgninger om enkeltydelser og sager om sygedagpenge. Der kan dog forekomme en forlænget sagsbehandlingstid.

    Det vil være muligt at henvende sig i Borger- & Ydelsescentret ved at sende en mail til Jette Lau på mail jette.lau@albertslund.dk.

    Søger du forsørgerydelse eller en enkeltydelse efter Lov om Aktiv Socialpolitik og har brug for hjælp til den digitale ansøgning, kan du evt. henvende dig på biblioteket eller til din sagsbehandler i jobcenteret, og få hjælp til din ansøgning i den nye selvbetjeningsløsning.