Gå til hovedindhold

Undersøgelse af hvor meget vi danskere bevæger os

Resultaterne af en undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner i alle landets kommuner er blevet offentliggjort. Det gælder også situationen i Albertslund, hvor 1191 borgere over 15 år har svaret

Herstedhøje

Indhold

  Den 6. september 2021 er resultaterne af en undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner i alle landets kommuner blevet offentliggjort. Den bygger på svar fra mere end 163.000 danskere. ’Danmark i Bevægelse’ er den hidtil største danske undersøgelse af, hvordan, hvor ofte og hvorfor voksne danskere bevæger sig.
  Hver kommune modtager en rapport med resultaterne for netop deres område.

  Fysisk aktivitet har stor betydning for både den enkeltes livskvalitet og identitet og for samfundet og folkesundheden. Bevægelse er nu for første gang undersøgt helt bredt: Bevægelse i hjemmet, på job eller uddannelse, under aktiv transport og i fritiden. For mange er bevægelse en naturlig del af deres hverdag.

  Nogle løber en tur, spiller fodbold i en klub eller spinner i motionscenteret, mens andre finder det mere meningsfuldt at gå en tur med hunden eller udføre havearbejde. Undersøgelsen giver et billede af bevægelsesvanerne, men den fortæller ikke, om aktiviteterne udføres med høj eller lav intensitet.

  I Albertslund Kommune har 1191 borgere fra 15 år og op besvaret spørgsmålene. Nogle af de vigtigste resultater for kommunen er trukket frem nedenfor. Tallene er sammenholdt med gennemsnittet for hele landet og med gennemsnittet for hovedstadskommunerne med en befolkningssammensætning, der svarer til Albertslund Kommune.

  Situationen i Albertslund
  Det gælder for flere bevægelsesaktiviteter, at borgerne i Albertslund Kommune er mindre aktive end borgerne i hele landet er i gennemsnit, men på niveau med de kommuner, som vi sammenlignes med. I Albertslund Kommune løber man lidt mindre og dyrker også i mindre grad aktiviteter på vand, end man gør i hele landet og i de kommuner, der sammenlignes med. Borgerne i Albertslund Kommune og sammenlignelige kommuner er også mindre aktiv i praktiske aktiviteter forbundet med en vis fysisk anstrengelse i hjemmet, end man er i hele landet i gennemsnit. Vi er dog gode til at bruge cyklen - og så er borgerne her glade for faciliteterne for bevægelse i kommunen. Nu skal vi bare til at bruge dem endnu mere.

  Læs rapporten om Albertslund i bevægelse

  Læs en kort fakta-udgave om bevægelsen i Albertslund