Gå til hovedindhold

Indstilling af indkøb hos Nemlig.com

Albertslund Kommune har ikke en indkøbsaftale med Nemlig.com, men indkøb hos Nemlig.com er indstillet pga. arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik

Indhold

  Albertslund Kommune er gennem dagspressen blevet bekendt med kritisable arbejdsforhold i Nemlig.com, som er datterselskab af Intervare A/S.

  Den seneste tid er det kommet frem, at ansatte i Nemlig.com arbejder under arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik. Kommunen har i indkøbspolitikken mål om at undgå social dumping og anvender sociale klausuler, der forpligter selskaberne til at respektere en række overenskomster samt arbejdsmiljøregler. Med den nuværende viden vurderes det umiddelbart, at Nemlig.com ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik.

  Vi har i dag som kommune ikke en indkøbsaftale eller kontrakt med Nemlig.com omkring nethandel af dagligvarer. Derfor er der ikke en forpligtigelse for kommunens indkøbere til at benytte Nemlig.com. Dette betyder umiddelbart, at kommunens enheder kan anvende øvrige aftaler ved indkøb af dagligvarer. Kommunens indkøbere opfordres hermed til at foretage dagligvareindkøb andre steder end hos Nemlig.com.

  De, der køber ind i kommunen og som har haft brugt Nemlig.com, må nu bruge andre leverandører.

  Kommunen har en igangværende kontrakt med Intervare A/S på levering af dagligvarer til borgere, der er visiteret til ordningen. Intervare er én af to leverandører af indkøbsordning til hjemmeboende borgere. Da ordningen er en frivalgsordning, er det således borgeren selv der bestemmer, hvilken af de to leverandører, vedkommende ønsker at modtage levering af dagligvarer fra.

  Da der for nuværende ikke foreligger et kontraktuelt grundlag for at træde ud af denne kontrakt, fortsættes samarbejdet med Intervare omkring det indtil videre.