Gå til hovedindhold

Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling

For pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

Indhold

  Albertslund Kommune giver tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen ved voksenundervisning for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

  Tilskuddet gælder kun borgere, der er tilmeldt folkeregistret i Albertslund Kommune.

  Det er en betingelse, at der er tale om undervisning under folkeoplysningsloven.

  Der gives tilskud på 30% af deltagergebyret, og der kan gives tilskud til flere kurser, dog højst med 800 kr. pr. kalenderår pr. borger.

  Der ydes også tilskud til kurser udenfor kommunen.

  Ansøgningen skal indleveres til kommunen senest den 15. december.

  Ansøgningen skal bestå af følgende:

  • Dokumentation for, at du er: Pensionist, efterlønsmodtager eller arbejdsledig (dokumentation for medlemskab af a-kasse)

  Ansøgningsskema - nedsættelse af deltagerbetaling ved voksenundervisning

  Desuden skal der vedlægges kopi af:

  • Kursusbeskrivelse
  • Kvittering for betaling for kursus
  • Cpr.nr. til brug for indsættelse af beløb på nem-konto

  Ved tilmelding skal du spørge dit kursussted, om de har en aftale med Albertslund Kommune.

  Der gives ikke tilskud til undervisning på daghøjskole eller på folkehøjskole

  Der gives ikke tilskud til følgende emner:

  • Sports- og konkurrencepræget virksomhed.
  • Fremstilling af øl og vin.
  • Bridge, skak og andre former for spil.
  • Dans, herunder jazzballet. (Der ydes tilskud til folkedans).
  • Faldskærmsudspring.
  • Fjeldvandring.
  • Fodbold- og håndbolddommerkurser.
  • Gymnastik, herunder motionsgymnastik. (Der ydes tilskud til afspænding og yoga).
  • Lejrsport.
  • Lystfiskeri, herunder fluebinding.
  • Motororienteringsløb.
  • Ridning.
  • Sejlsport. (Der ydes tilskud til navigation).
  • Skydning.
  • Sportsdykning, herunder frømandsteori.
  • Sportsflyvning, herunder svæveflyvning.
  • Svømning, herunder livredning.

  Spørgsmål kan rettes til Borger- & Ydelsescenter.