Gå til hovedindhold

Tilskud til sociale foreninger

Søg tilskud til sociale initiativer. Deadline onsdag den 27. april 2022.

Indhold

  En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre og borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte. Kommunalbestyrelsen har afsat 235.000 kr. årligt i 2021 og 2022 til en ny pulje, der skal understøtte foreningers og andre gruppers sociale initiativer.

  Tilskud fra puljen til sociale foreninger tildeles efter følgende kriterier:

  • Puljen kan søges af alle frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og grupper, der har eller opretter initiativer målrettet borgere i Albertslund Kommune
  • Puljen vægter særligt de foreninger og grupper, der løfter sociale opgaver i forhold til sårbare, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
  • Puljen vægter initiativer, der er nye eller en videreudvikling af eksisterende initiativer
  • Puljen vægter initiativer, der opbygger (nye) fællesskaber
  • Puljen dækker som udgangspunkt ikke løn og drift
  • Puljen kan ikke søges af private virksomheder, enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner
  • Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. Sker der væsentlige ændringer, skal dette godkendes inden iværksættelsen
  • Som dokumentation, så skal der indsendes regnskab og en kort beskrivelse af initiativet

  Puljen fordeles 1- 2 gange årligt. Der er deadline for indsendelse af ansøgninger den 27. april 2022. Er der midler tilbage i puljen efter første ansøgningsrunde, vil der gennemføres en ansøgningsrunde i efteråret 2022. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der træffer beslutning om fordeling af midler.

  Ansøgningsskema

  Ansøgningen skal være skriftlig og ansøgningsskemaet skal anvendes. Ansøgningsskema findes her:

   

  Det udfyldte ansøgningsskema fremsendes via mail til albertslund@albertslund.dk. Skriv "sociale foreninger" i emnefeltet.

  Kontakt

  Ældre, Sundhed & Social

  Aktivitetskoordinator og sundhedskonsulent

  Kathrine Bjerring

  Telefon: 23 24 29 37

  Email: kbg@albertslund.dk