Gå til hovedindhold

Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

Puljen kan søges til internationale rejseaktiviteter eller aktiviteter med Albertslund Kommunes venskabsbyer.

Indhold

    Tilskudsregler for rejse- og venskabsbyaktiviteter

    Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til venskabsbyaktiviteter.

    Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier:

    1. Styrker udvekslingen personlige kontakter ?
    2. Styrker udvekslingen indsigten i andre kulturer ?
    3. Drejer udvekslingen sig om faglig aktivitet (faglighed forstået som undervisning, idræts-, spejder- eller anden foreningsbaseret aktivitet)

    Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan desuden søge om tilskud til internationale aktiviteter med et folkeoplysende formål.

    Der skal foreligge en skriftlig aftale/invitation, før der kan gives tilskud.

    Kontakter til venskabsbyerne

    I skal selv tage kontakt til venskabsbyerne, hvis I ønsker udveksling. Liste over kontaktpersoner i venskabsbyerne kan fås ved henvendelse til Venskabsbyforeningen.

    Sådan søger du

    Når I tager på besøg i en venskabsby eller en anden by i udlandet, skal I sende oplysninger om navn og alder på deltagerne, tidspunktet for turen, byens navn og kopi af det tilbud, I har modtaget på transporten. Hvis ansøgningen godkendes, vil I modtage et á conto beløb.

    Efter turen skal I sende dokumentation for transporten, et kort resumé af besøget samt endelig deltagerliste til Kulturforvaltningen.

    Når I modtager gæster

    Skal I sende oplysninger om tidspunkt for besøget, hvor de skal bo, og hvor mange de kommer. Hvis ansøgningen godkendes vil I modtage et á conto beløb.

    Efter besøget skal I sende dokumentation for det endelige antal af gæster samt et kort resumé af besøget til afdelingen for Kultur & Fritid.

    Udbetaling af tilskud

    Udbetalingen af tilskud sker til foreningens konto.

    Ansøgningsfrist

    Ansøgningen skal være afdelingen for Kultur & Fritid i hænde senest 1. november året før afrejse/besøg.

    Regnskab og evaluering skal være afdelingen for Kultur & Fritid i hænde senest 14 dage efter, at rejsen er afsluttet, eller efter besøget i Albertslund er slut.

    Gaver

    Skal I til en af vores venskabsbyer eller en anden by i udlandet, har I mulighed for at få en lille gave med. Kontakt Kultur & Fritid og få en aftale.

    Tilskud til aktiviteter hos eller med en af kommunens venskabsbyer Grabow, Borken, Whitstable, og Ricany eller besøg i andre byer i udlandet.

    Tilskud gives kun til aktiviteter for medlemmer i godkendte folkeoplysende foreninger, som er under 25 år, når aktiviteten finder sted.

    Der er i budgettet afsat en pulje til tilskud til internationale aktiviteter, som foreninger i Albertslund Kommune kan søge tilskud fra én gang om året.

    Puljen kan dække udgifter til transport i forbindelse med rejser, og ved rejser til venskabsbyer eller besøg fra venskabsbyerne kan der desuden søges tilskud til ophold og bespisning.

    Foreninger, der ønsker at få del i puljen, skal sende et budget med forventede udgifter til afdelingen for Kultur & Fritid – kffs@albertslund.dk

    Puljen fordeles en gang om året mellem de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har sendt ansøgning vedlagt budget inden deadline for ansøgning. Der kan max. søges/ydes følgende tilskud:

    Til venskabsbyer:
    33% af billigste transportmiddel
    Kr. 200,00 pr. deltager i tilskud til ophold og bespisning ved ture til Grabow og Borken
    Kr. 300,00 pr. deltager i tilskud til ophold og bespisning ved ture til Whitstable og Ricany

    Til andre byer i udlandet:
    25% af billigste transportmiddel

    Fordelingen foregår efter en forholdsmæssig beregning og en rimeligheds vurdering, og man kan derfor ikke forvente at få nøjagtig det ansøgte beløb. 

    Når aktiviteten er afholdt skal foreningerne indsende regnskab for turen inkl. Deltagerliste. For meget udbetalt tilskud ifht. endelige deltagerantal skal betales tilbage til Albertslund Kommune.

    Når foreninger eller andre omfattede modtager gæster fra en af kommunens venskabsbyer:

    Transporten fra hjemlandet til Albertslund betales af gæsterne selv.

    I sørger for indkvartering og eventuelle udgifter i den forbindelse.

    Der vil i behandlingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at man, så vidt det er muligt, sørger for privat indkvartering, da det giver en bedre kontakt til gæsterne.

    I sørger for alle måltider til gæsterne.

    I står for programlægningen under opholdet og udgifterne hertil.

    Afdelingen for Kultur & Fritid yder efter ansøgning tilskud på 300 kr. pr. gæst pr. besøg, som indkvarteres privat eller på skole og lignende.

    I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tilskud i afdelingen for Kultur & Fritid begrundet i det overordnede formål. Evt. ekstra tilskud gives efter konkret vurdering i afdelingen for Kultur & Fritid.

    Når foreninger modtager gæster fra en anden by i udlandet:

    Transporten fra hjemlandet til Albertslund betales af gæsterne selv.

    I sørger for indkvartering og eventuelle udgifter i denne forbindelse.

    Der vil i behandlingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at man, så vidt det er muligt, sørger for privat indkvartering, da det giver en bedre kontakt til gæsterne.

    I sørger for alle måltider til gæsterne.

    I står for programlægningen under opholdet og udgifterne hertil.

    Afdelingen for Kultur & Fritid yder efter ansøgning tilskud på 200 kr. pr. gæst pr. besøg, som er privat indkvarteret eller indkvarteret på skole.

    I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tilskud i Afdelingen for Kultur & Fritid begrundet i det overordnede formål. Evt. ekstra tilskud gives efter konkret vurdering i afdelingen for Kultur & Fritid.

    Kontakt

    Administrativ Koordinator

    Carina Kofoed

    Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv

    Telefon: 43 68 65 51

    E-mail: carina.kofoed@albertslund.dk