Gå til hovedindhold

Tilskud til sociale foreninger

Søg tilskud til sociale initiativer. Deadline onsdag den 15. oktober 2023.

Indhold

    En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre og borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte. Kommunalbestyrelsen har afsat 265.000 kr. årligt i 2023 og 2024 til en ny pulje, der skal understøtte foreningers og andre gruppers sociale initiativer.

    Ansøgere, der søger puljen til sociale foreninger, skal leve op til følgende krav:

    • Puljen kan søges af alle frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og grupper, der har eller opretter initiativer målrettet borgere i Albertslund Kommune
    • Puljen kan dække udgifter til organisering og koordinering af de initiativer, hvor omdrejningspunktet er baseret på frivilligt arbejde
    • Puljen kan søges til nye og eksisterende initiativer
    • Puljen kan ikke søges af private virksomheder, enkeltpersoner, offentlige og kommunale institutioner 

    Tilskud fra puljen til sociale foreninger tildeles efter følgende vurderingskriterier:

    • Puljen vægter særligt de foreninger/organisationer/grupper, der løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte mennesker, der er ramt af sygdom, ensomhed eller på anden vis er udsatte
    • Puljen vægter initiativer, hvor det beskrives hvordan og hvorfor initiativet forventes at gøre en forskel
    • Puljen vægter initiativer, hvor forskellige aktører samarbejder for en fælles sag
    • Puljen vægter initiativer, der opbygger eller sikrer inkluderende fællesskaber
    • Puljen vægter initiativer med et klart og tydeligt budget

    Puljen fordeles 1- 2 gange årligt. Der er deadline for indsendelse af ansøgninger dato kommer snarest. Der uddeles i denne ansøgningsrunde 50.000 kr. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der træffer beslutning om fordeling af midler.

    Ansøgningsskema

    Ansøgningen sker gennem bookingsystemet. 

     

    Kontakt

    Idrætskonsulent

    Thor Storgaard Christensen

    Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv

    Telefon: 24 37 48 47

    E-mail: toq@albertslund.dk