Gå til hovedindhold

Tilskud til eliteidræt

Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud

Indhold

  Tilskud til Eliteidræt

  Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau, og som bor i Albertslund, søge om tilskud til eliteidrætten (fx udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, træningsophold m.m.).

  Hvilke idrætsgrene kan søge

  Idrætsgrene, der er medlem af Danmarks Idræts Forbund.

  Kriterier for at kunne søge og få tilskud:

  For foreninger:

  • Foreningen skal tilbyde en idrætsgren, der er godkendt af DIF
  • Foreninger med allerede etablerede elitemiljøer skal have udøvere på højeste nationale niveau, hvilket vil sige, at udøverne skal placeres på højeste nationale niveau ved et godkendt mesterskab (rangliste top 20) og/eller repræsentere Danmark internationalt
  • Foreninger, som søger tilskud til talentarbejde, skal vedlægge en udviklingsplan, som sigter mod at få udøvere på højeste eliteniveau.

  I ansøgningen skal foreningen beskrive, hvilke dele af elite- og/eller talentarbejdet elitetilskuddet skal understøtte

  Der vil max kunne søges 50.000 kr. til foreningsinitiativer.

  Initiativer for børn og unge vægtes højest, og graden af egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningerne.

  For enkelt udøvere:

  • Ansøgeren skal være bosiddende i Albertslund
  • Ansøgeren skal dyrke en Idrætsgren, som er fuldgyldigt medlem af Danmarks Idrætsforbund
  • Seniorers niveau bedømmes efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau - dvs. inden for den enkelte idrætsgren

  Børn og unges niveau bedømmes som seniorers. I talentudviklingsprogrammer bedømmes udøverens potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund etc.)

  Der vil max kunne søges 20.000 kr. til enkelt udøvere.

  Den enkelte ansøger og den enkelte forening kan kun opnå tilskud én gang om året.

  Hvad kræves af elitetilskudsmodtagere:

  Udover et underskrevet regnskab skal modtager af elitetilskud indsende en kortfattet beretning, om hvordan tilskuddets er brugt.

  Indstilling til Idrætsrådet.

  Kultur, Fritid & Erhverv udarbejder en indstilling, som behandles af kommunens Idrætsråd. I Idrætsrådet er der repræsentanter fra idrætten i Albertslund og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

  Ansøgningsfrist

  • Første ansøgningsfrist er den 15. april 2023. Ansøgningerne behandles på Idrætsrådets møde den 15. maj 2023
  • Anden ansøgningsfrist er den 14. november 2023. Ansøgningen behandles på Idrætsrådets møde den 14. december 2023

  Ansøgningsskema