Gå til hovedindhold

Tilskud til eliteidræt

Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud

Indhold

  Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau og som bor i Albertslund, søge om tilskud til projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. (f.eks udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, træningsophold m.m.).

  Hvilke idrætsgrene kan søge

  Idrætsgrene, der er fuldgyldige medlemmer i Danmarks Idræts Forbund og hvor fysisk aktivitet/præcision er det væsentligste element i aktiviteten.

  Hvilket niveau kan søge

  Senior

  I seniorrækker bedømmes niveau efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau dvs., at et lavere niveau kan accepteres indenfor de mest kompetitive idrætsgrene, og et højere niveau kan kræves af de mindst kompetitive.

  Børn og unge

  I talentudviklingsprojekter bedømmes udøvernes potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund el. lign.) samt projektets udviklingspotentiale.

  Projekter, der er forankret i lokale foreninger, har fortrinsret.

  Udviklingsprojekter må gerne være langsigtede/flerårige. Der kan således ydes tilskud i ansøgningsåret.

  Til hvilke udgifter ydes tilskuddet

  Udgifter der har en direkte relation til aktiviteten f.eks. rejser, startgebyr, materiel, træneromkostninger m.m.

  Hvem kan søge om tilskud

  Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud.

  Idrætsudøvere som ikke er tilknyttet en forening i Albertslund, kan kun modtage tilskud, hvis det ikke er muligt at dyrke idrætsgrenen på eliteniveau i Albertslund.

  Hvad kræves af modtagere

  Udover et underskrevet regnskab skal modtager af elitetilskud indsende en kortfattet beretning, om hvordan tilskuddets er brugt.

  Indstilling til Idrætsrådet.

  By, Kultur & Fritid udarbejder en indstilling, som behandles af kommunens Idrætsråd, hvor der sidder både repræsentanter fra idrætten i Albertslund og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

  Ansøgningsfrist

  Hvert år den 1. november.

  Ansøgningsskema