Gå til hovedindhold

Idrætsrådets initiativpulje

Albertslund Kommune støtter nye initiativer som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Måler er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv og at færre forlader foreningslivet.

Indhold

  Initiativer kan være følgende:

  • Udvikling af nye (forenings)tilbud
  • Aktiviteter for særlige målgrupper
  • samarbejde foreninger imellem, eller samarbejde med eksterne parter som f.eks. skoler, boligforeninger etc.

  For vurdering af ansøgningerne gælder derudover at:

  • Initiativer for børn og unge prioriteres højest. Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

  Der gives ikke tilskud til:

  • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
  • Sportsrejser og træninglejre
  • Inventar
  • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter som er direkte knyttet til en ny aktivitet

  Send ansøgning til kffs@albertslund.dk:

  • Ansøgningen skal indeholde:
  • Foreningens navn (hvis det er en forening som søger.
  • Beskrivelse af initiativet
  • Budget
  • CVR-nummer, underskrift og dato for underskrift.

  Ansøgningsfrist. Løbende over året. Sidste frist 1. november.

  Ansøgninger til Idrætsrådets initiativpulje vurderes løbende over året ved Idrætsrådets møder.