Gå til hovedindhold

Tilskud til eliteidræt

Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud. Der søges gennem bookingportalen.

Indhold

  Tilskud til Eliteidræt

  I forbindelse med budget 2023 blev puljen til elitetilskud, lagt indunder Idrætsrådets initiativpulje. 

  Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau, og som bor i Albertslund, søge om tilskud til eliteidrætten (fx udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, udgifter til udstyr/rekvisitter, træningsophold m.m.).

  Hvilke idrætsgrene kan søge

  Idrætsgrene, der er medlem af Danmarks Idræts Forbund.

  Kriterier for at kunne søge og få tilskud:

  For foreninger:

  • Foreningen skal tilbyde en idrætsgren, der er godkendt af DIF
  • Foreninger med allerede etablerede elitemiljøer skal have udøvere på højeste nationale niveau, hvilket vil sige, at udøverne skal placeres på højeste nationale niveau ved et godkendt mesterskab (rangliste top 20) og/eller repræsentere Danmark internationalt
  • Foreninger, som søger tilskud til talentarbejde, skal vedlægge en udviklingsplan, som sigter mod at få udøvere på højeste eliteniveau.

  I ansøgningen skal foreningen beskrive, hvilke dele af elite- og/eller talentarbejdet elitetilskuddet skal understøtte

  Der vil max kunne søges 50.000 kr. til foreningsinitiativer.

  Initiativer for børn og unge vægtes højest, og graden af egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningerne.

  For enkelt udøvere:

  • Ansøgeren skal være bosiddende i Albertslund
  • Ansøgeren skal dyrke en Idrætsgren, som er fuldgyldigt medlem af Danmarks Idrætsforbund
  • Seniorers niveau bedømmes efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau - dvs. inden for den enkelte idrætsgren

  Børn og unges niveau bedømmes som seniorers. I talentudviklingsprogrammer bedømmes udøverens potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund etc.)

  Der vil max kunne søges 20.000 kr. til enkelt udøvere.

  Den enkelte ansøger og den enkelte forening kan kun opnå tilskud én gang om året.

  Hvad kræves af elitetilskudsmodtagere:

  Udover et underskrevet regnskab skal modtager af elitetilskud indsende en kortfattet beretning, om hvordan tilskuddets er brugt.

  Idrætsrådet godkender bevillingerne. 

  Ansøgningsfrist

  • Første ansøgningsfrist er 15. April 2024. Ansøgningerne behandles på Idrætsrådets møde d. 6. maj 2024
  • Anden ansøgningsfrist er d. 1. november 2024. Ansøgningen behandles på Idrætsrådets møde 12. december 2024.

   

  Kontakt

  Idrætskonsulent

  Thor Storgaard Christensen

  Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv

  Telefon: 24 37 48 47

  E-mail: toq@albertslund.dk