Gå til hovedindhold

Foreningskalenderen

Her kan du få et overblik over nogle af de kommende vigtige datoer.

Indhold

  For printvenlig version klik her: 

  15. januar

  Ny foreningsportal tages i brug

  Ultimo januar – primo februar

  Udbetaling af medlemstilskud

  18. februar

  20. maj

  28. august

  24. november

  Frist for ansøgning om tilskud fra initiativpuljer

  Afventer

  Idrætskonference

  20. maj

  Frist for ansøgning om elitetilskud (1. runde)

  28. august

  Frist for ansøgning om elitetilskud (2. runde)

  1. september

  Frist for indstilling til foreningspriser

  1. oktober

  Frist for indstilling til mesterskabspriser

  1. oktober

  Frist for ansøgning til puljen for bevægelsesaktiviteter for ældre

  1. november

  ·         Frist for indberetning af medlemstal pr. 1/10-2024 i bookingportalen

  ·         Frist for indsendelse af regnskab og årsberetning for 2023

  1. november

  Frist for indsendelse af erklæring om løbende indhentning af børneattester

  1. november

  Frist for ansøgning om tilskud til internationale rejseaktiviteter eller aktiviteter med Albertslund Kommunes venskabsbyer

  15. november

  Albertslund Awards – fest for kommunens ungdoms- og idrætsledere samt årets mesterskabsprisvindere

  Løbende over året – sidste frist 1. december

  Frist for ansøgning til puljen ”Albertslund deltager”

  Løbende over året – sidste frist 1. december

  Frist for ansøgning om lokaletilskud og tilskud til træner-/lederuddannelse

  Løbende over året

  Ansøgning om afholdelse af stævner og arrangementer

  Kontakt

  Idrætskonsulent

  Thor Storgaard Christensen

  Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv

  Telefon: 24 37 48 47

  E-mail: toq@albertslund.dk