Gå til hovedindhold

Netværk omkring den unge

Er du fagperson i de unges netværk, har du god mulighed for at påvirke de unges motivation til at søge et fritidsjob.

Indhold

  Som netværk kan du være tilknyttet de unge gennem skolen, fritidsklubben, sportsaktiviteter, religiøse aktiviteter, eller du kan være frivillig aktiv i lokalområdet. Motivationen for et fritidsjob findes i de gode argumenter, og de er oftest lettest at høre fra en voksen, som de møder i deres hverdag og muligvis ser op til. Du kan give de unge den inspiration, de mangler og har brug for, og du kan hjælpe og støtte dem i vejen til – og fastholdelse af – et fritidsjob. 

  Hvis du kender en ung, som ønsker et fritidsjob, kan du vise dem aktuelle, lokale job på denne side under Aktuelle fritidsjob. Det er typisk job fra supermarkeder, anden detailhandel, omdeling. 

  Giv de unge de gode argumenter

  • Et fritidsjob udvikler den unge personligt og kan være en vigtig forberedelse til valg af uddannelse og arbejdsliv
  • De unge oplever selvstændighed ved at tjene sine egne penge, og de lærer kulturen på arbejdsmarkedet at kende
  • Fritidsjobbet kan give inspiration til at træffe valg for fremtiden
  • Et fritidsjob giver de unge indsigt i egne kompetencer, og de bliver mere bevidst om styrker og svagheder
  • Et fritidsjob udvider de unges netværk, får nye sociale relationer og gennemgår en personlig udvikling
  • 8 ud af 10 unge, som har haft et fritidsjob, inden de fyldte 18 år, er enten under uddannelse eller i arbejde, når de fylder 22

  Relevante links

   

  Jobpatruljen.dk

  Borger.dk

  Jobindex.dk

  Du kan hjælpe den unge med at skrive ansøgning og få inspiration til forskellige typer af ansøgninger på Guiden til praktikplads. Se også på den side, der er henvendt til den unge selv.

  Du kan orientere dig i de gode historier fra lignende projekter. De kan hjælpe dig til at sætte ord på gode argumenter for at guide de unge i retningen af fritidsjobs.

  Værestedet Fisken på Vesterbro har en fritidsjobformidling. De hjælpe unge med at søge fritidsjob.

  Fiskens Fritidsjobformidling har siden 2008 hjulpet unge med at søge, få og fastholde et fritidsjob. De unge tilbydes tre personlige samtaler, hvor fokus blandt andet er på at afklare den unges jobønsker og motivation, skrive ansøgning og CV, forklare regler og rettigheder på arbejdsmarkedet og for SKAT mv. Fisken har gode erfaringer med at inddrage unge og har i den sammenhæng udnævnt fem unge fritidsjobambassadører, der fungerer som rollemodeller for de øvrige unge. Fritidsjobambassadørerne har gennemgået et mini-kursus, hvorefter de tager ud og holder jobkurser i klubber og på væresteder i Københavns Kommune sammen med Fiskens ansatte.

  Læs mere om projektet:

  www.fritidsjobformidlingen.dk

  Københavns Kommune har en fritidsjobformidling for særligt udsatte unge

  Formålet med indsatsen er at give kriminalitetstruede og udsatte unge den fornødne støtte og opbakning til at finde et fritidsjob eller studiejob. Fritidsjobindsatsen varetagets af Jobcenter København. Her matches de unge med enten kommunale studie- og fritidsjob med lønrefusion eller studie- og fritidsjob hos private virksomheder. Ungecentret tilvejebringer kommunale og private fritids- og studiejob gennem samarbejde med aktører, der er i tæt kontakt til de unge: boligsociale aktører, de boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører (fx Fisken og Fritidsakademiet), ungeklubber, UU-København m.fl. 

  Læs mere om projektet:

  Københavns Kommunes hjemmeside.