Gå til hovedindhold

Netværk omkring den unge

Er du fagperson i de unges netværk, har du god mulighed for at påvirke de unges motivation til at søge et fritidsjob.

Indhold

  Som netværk kan du være tilknyttet de unge gennem skolen, fritidsklubben, sportsaktiviteter, religiøse aktiviteter, eller du kan være frivillig aktiv i lokalområdet. Motivationen for et fritidsjob findes i de gode argumenter, og de er oftest lettest at høre fra en voksen, som de møder i deres hverdag og muligvis ser op til. Du kan give de unge den inspiration, de mangler og har brug for, og du kan hjælpe og støtte dem i vejen til – og fastholdelse af – et fritidsjob. 

  Hvis du kender en ung, som ønsker et fritidsjob, kan du vise dem aktuelle, lokale job på denne side under Aktuelle fritidsjob. Det er typisk job fra supermarkeder, anden detailhandel, omdeling. 

  Giv de unge de gode argumenter

  • Et fritidsjob udvikler den unge personligt og kan være en vigtig forberedelse til valg af uddannelse og arbejdsliv
  • De unge oplever selvstændighed ved at tjene sine egne penge, og de lærer kulturen på arbejdsmarkedet at kende
  • Fritidsjobbet kan give inspiration til at træffe valg for fremtiden
  • Et fritidsjob giver de unge indsigt i egne kompetencer, og de bliver mere bevidst om styrker og svagheder
  • Et fritidsjob udvider de unges netværk, får nye sociale relationer og gennemgår en personlig udvikling
  • 8 ud af 10 unge, som har haft et fritidsjob, inden de fyldte 18 år, er enten under uddannelse eller i arbejde, når de fylder 22

  Relevante links

   

  Jobpatruljen.dk

  Borger.dk

  Jobindex.dk

  Du kan hjælpe den unge med at skrive ansøgning og få inspiration til forskellige typer af ansøgninger på Guiden til praktikplads. Se også på den side, der er henvendt til den unge selv.

  Du kan orientere dig i de gode historier fra lignende projekter. De kan hjælpe dig til at sætte ord på gode argumenter for at guide de unge i retningen af fritidsjobs.

  Værestedet Fisken på Vesterbro har en fritidsjobformidling. De hjælpe unge med at søge fritidsjob.

  Fiskens Fritidsjobformidling har siden 2008 hjulpet unge med at søge, få og fastholde et fritidsjob. De unge tilbydes tre personlige samtaler, hvor fokus blandt andet er på at afklare den unges jobønsker og motivation, skrive ansøgning og CV, forklare regler og rettigheder på arbejdsmarkedet og for SKAT mv. Fisken har gode erfaringer med at inddrage unge og har i den sammenhæng udnævnt fem unge fritidsjobambassadører, der fungerer som rollemodeller for de øvrige unge. Fritidsjobambassadørerne har gennemgået et mini-kursus, hvorefter de tager ud og holder jobkurser i klubber og på væresteder i Københavns Kommune sammen med Fiskens ansatte.

  Læs mere om projektet:

  www.fritidsjobformidlingen.dk

  Københavns Kommune og Dansk Supermarked samarbejder om mentor til unge i fritidsjob.

  I samarbejde med Dansk Supermarked oprettes fritidsjob til socialt udsatte unge mellem 15-17-år. De unge har haft vanskeligt ved selv at åbne døren til et fritidsjob, og de får derfor stillet en mentor til rådighed. Formålet med projektet er at give de unge succesoplevelser og praktiske erfaringer fra dagligdagen i en butik, for derigennem at opbygge de unges selvtillid og styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. De praktiske oplevelser på en arbejdsplads gør det lettere for de unge at se en mening med at gå i skole og få uddannelse. Dansk Supermarked får motiverede medarbejdere i deres butikker og en rekrutteringskanal til kommende elever. For medarbejderne i butikken har det betydning at være med til at gøre en forskel for en ung. Inden ansættelsen har den unge været til matchsamtale, hvor den rigtige stilling findes til den unge. Projektet viser, at samarbejde mellem kommune og virksomhed skaber gode resultater.

  Læs mere om projektet:

  Københavns Kommunes hjemmeside.