Gå til hovedindhold

Vejledning og opkvalificering

Formålet med et tilbud om vejledning og opkvalificering er at afklare og forbedre dine kompetencer for at du hurtigst muligt opnår beskæftigelse og selvforsørgelse.

Indhold

  Tilbuddet vil i de fleste tilfælde vare mellem to og seks uger. Men det kan også vare væsentligt længere. Det kan foregå hos Jobhuset eller hos private kursussteder. Det kan også foregå på uddannelsesinstitutioner, herunder AMU-kursusudbydere.

  Når du er i tilbud om vejledning og opkvalificering modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før tilbuddet. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

  07.09.2021 13:02

  Aktivering når du får dagpenge

  Som arbejdsløs har du ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde fastlagte aktiveringsforløb for at bevare din ret til dagpenge.

  Hvornår skal jeg i aktivering?

  Du vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

  Fire former for aktivering

  Der er fire former for aktivering:

  • virksomhedspraktik 
  • job med løntilskud 
  • vejledning og opkvalificering
  • nytteindsats.

  Aktivering i form af nytteindsats kan du dog kun få, hvis jobcenteret tvivler på din vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

  Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. ​Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

  Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

  Du kan have mulighed for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at få et job på normale vilkår eller et løntilskudsjob. Hvis du er dagpengemodtager, kan virksomhedspraktikken vare op til fire uger, og du bevarer dine dagpenge under forløbet. Forud for din virksomhedspraktik skal du og jobcenteret og din arbejdsgiver aftale et præcist formål med praktikken. I skal så vidt muligt aftale, at forløbet bliver kombineret med – eller efterfulgt af – ordinære løntimer. Herudover kan formålet med praktikken også være, at du optræner særlige kompetencer eller får afprøvet og afklaret, inden for hvilke fag du ønsker at få job.

  Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere om virksomhedspraktik. 

  Vejledning og opkvalificering er en række forskellige tilbud til ledige. Tilbuddet kan være:

  • korte vejlednings- og afklaringsforløb
  • særlige projekter og uddannelsesforløb, bl.a. i et vist omfang praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning
  • ordinære uddannelsesforløb, bl.a. almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser. Disse tilbud kan du kun få i helt særlige situationer.

  Du skal aftale med dit jobcenter, om du kan få et tilbud om vejledning og opkvalificering.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering