Gå til hovedindhold

Nytteindsats

Nytteindsats er primært til ledige, der umiddelbart er i stand til at arbejde eller påbegynde uddannelse. Hvis du er i nytteindsats assisterer du ved opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Indhold

  Nytteindsatsen er til jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Nytteindsats udføres hos offentlige arbejdsgivere. Varigheden er op til 13 uger. Formålet med nytteindsatsen er, at du arbejder for din ydelse. Der er ikke tale om egentligt arbejde, men om assistance til opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.

  Når du er i nytteindsats modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før nytteindsatsen. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

  07.09.2021 13:02

  Aktivering når du får dagpenge

  Som arbejdsløs har du ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde fastlagte aktiveringsforløb for at bevare din ret til dagpenge.

  Hvornår skal jeg i aktivering?

  Du vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

  Fire former for aktivering

  Der er fire former for aktivering:

  • virksomhedspraktik 
  • job med løntilskud 
  • vejledning og opkvalificering
  • nytteindsats.

  Aktivering i form af nytteindsats kan du dog kun få, hvis jobcenteret tvivler på din vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

  Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. ​Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

  Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

  Du kan have mulighed for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at få et job på normale vilkår eller et løntilskudsjob. Hvis du er dagpengemodtager, kan virksomhedspraktikken vare op til fire uger, og du bevarer dine dagpenge under forløbet. Forud for din virksomhedspraktik skal du og jobcenteret og din arbejdsgiver aftale et præcist formål med praktikken. I skal så vidt muligt aftale, at forløbet bliver kombineret med – eller efterfulgt af – ordinære løntimer. Herudover kan formålet med praktikken også være, at du optræner særlige kompetencer eller får afprøvet og afklaret, inden for hvilke fag du ønsker at få job.

  Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere om virksomhedspraktik. 

  Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.

  Løntilskud - private virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 82,90 kr. (2021) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder med løntilskud.

  Løntilskud - offentlige virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 130,99 kr. (2021), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

  For dagpengemodtagere kan perioden med ansættelse i en offentlig virksomhed med løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

  Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at søge om befordringsgodtgørelse.

  Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 120,40 kr. (2021) .

  Hvis du er fyldt 50 år, har været ledig i 12 måneder og er dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller overgangsydelsesmodtager (ikke er omfattet af introduktionsprogrammet), så kan du have ret til at blive ansat med forhøjet løntilskud hos en arbejdsgiver, du selv har fundet.

  Du kan blive ansat i op til seks sammenhængende måneder med løntilskud.

  Private arbejdsgivere modtager et løntilskud på 102,90 kr. (2021) pr. time,

  Offentlige arbejdsgivere modtager et løntilskud på 140,40 kr. (2021) pr. time, svarende til 20 kr. mere end løntilskud efter den almindelige ordning.

  Ordningen gælder for forløb påbegyndt fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

  Den særlige ordning påvirker ikke din timeløn, som du kan læse nærmere om i afsnittet om løntilskud hos private virksomheder og hos offentlige virksomheder. 

  Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om ordningen.

  Vejledning og opkvalificering er en række forskellige tilbud til ledige. Tilbuddet kan være:

  • korte vejlednings- og afklaringsforløb
  • særlige projekter og uddannelsesforløb, bl.a. i et vist omfang praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning
  • ordinære uddannelsesforløb, bl.a. almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser. Disse tilbud kan du kun få i helt særlige situationer.

  Du skal aftale med dit jobcenter, om du kan få et tilbud om vejledning og opkvalificering.

  Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering