Har du tegnet forsikring, kan du søge refusion fra medarbejderens anden sygefraværsdag.

Hvis ikke du har tegnet forsikring, er det først efter 30 sygedage du kan søge refusion.

Lønmodtageren skal opfylde beskæftigelseskravet.

Er der indgået en § 56-aftale, kan du søge refusion fra første fraværsdag.

Anmeldelse af fravær

  • Anmeldelse af fraværet skal indberettes i NemRefusion
  • Anmeldelsen skal være indberettet til tiden. Sker anmeldelsen ikke til tiden, kan du først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt
  • Sygefravær til og med den 30. kalenderdag, skal du anmelde senest 3 måneder efter første fraværsdag
  • Sygefravær over 30 kalenderdage, skal du anmelde senest fem uger efter første fraværsdag.

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra anmeldelsesfristen.

Anmodning om refusion

Det skal du gøre digitalt via NemRefusion. For anmeldt fravær, kan der højst udbetales refusion tre måneder bagud, fra tidspunktet hvor anmodningen er registreret i NemRefusion.

Udbetaling

Refusionen kan kun blive udbetalt tre måneder tilbage, hvis anmeldelsen er sket rettidigt.

Bemærk

Er du ikke forpligtet til at udbetale løn eller sygedagpenge til lønmodtageren under fraværet, skal du straks indberette fraværet i NemRefusion.