Gå til hovedindhold

Jobrotation

Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med en medarbejders efteruddannelse ansætte en vikar i jobrotation.

Indhold

    Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter dem, der er på uddannelse, med ledige i vikar job.

    Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats (ca. 190 kr. i 2020). Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar (jobrotationsydelse kan ikke kombineres med løntilskud).

    Læs vejledning om jobrotation for virksomheder.