Gå til hovedindhold

Mentor

Jobcentret tilbyder ledige og sygemeldte afklaring af deres fremtid på arbejdsmarkedet. Det kan ske i samarbejde med en virksomhed eller et uddannelsessted.

Indhold

  Afklaring kan foregå gennem praktik på en virksomhed. Virksomheden kan få tilknyttet en mentor, der hjælper med indkøringen på arbejdspladsen.

  Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for personlig støtte for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

  Medarbejdere eller borgere i uddannelse

  Når behovet for en mentor er afgørende kan Albertslund Jobcenter kan bevilge mentorstøtte. Det kan være til ledige, sygemeldte, revalidender. Det kan også være borgere, der er under uddannelse eller i virksomhedspraktik. Endelig kan det være borgere i løntilskud, fleksjob eller ordinære ansættelser.

  Mentor

  En mentor er typisk en erfaren medarbejder, der hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde et job. Mentoren kan være en medarbejder i virksomheden eller på uddannelsestedet. Det kan også være en ekstern konsulent, der kan løse opgaven.

  Mere information og ansøgningsblanket finder du på www.jobnet.dk