Gå til hovedindhold

Faktaark

Jobcentret har udarbejdet faktaark om de forskellige muligheder for at få arbejdskraft og fastholde arbejdskraft.

Indhold

  Faktaarkene ligger samlet.

  Nedenfor ses en fortegnelse over indholdet.

  Søg og annoncer efter medarbejdere

  Brug Jobcentret

  Jobnet - din online jobbank
  Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft
  Rekruttering

  Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

  Virksomhedspraktik
  Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år
  Voksenlærlinge - elever over 25 år
  Fagpilot
  InnoBooster - vækst med viden
  Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
  Fritidsjob for unge
  Mentorordning
  Opkvalificeringsjob
  Løntilskud
  Løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
  Løntilskud til nyuddannede med handicap
  Virksomhedsrevalidering
  Seniorjob i kommunen
  Fleksjob

  Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap

  Fraværs- og fastholdelsespolitik
  Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
  Fast-track opfølgning ved risiko for langvarige sygemeldinger
  Mulighedserklæring
  Fastholdelsesplan
  Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale
  Fem måneders (= 22 ugers) revurdering af sygedagpengesager /refusion til arbejdsgiver
  Jobafklaringsforløb
  Anmeldelse af/refusion for sygefravær
  Rundbordssamtaler
  Delvis syge- eller raskmelding
  § 56 aftale - refusion ved kritisk/kronisk sygdom
  Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
  Personlig assistance

  Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere

  Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere
  Sporskifte - nye veje for nedslidningstruede medarbejdere
  Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)
  Forberedende voksenundervisning (FVU)
  Ordblindeundervisning (OBU)
  Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
  Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

  Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale

  Arbejdsfordeling - hvis virksomheden midlertidigt mangler opgaver
  Assistance ved større afskedigelser
  Samarbejdsaftale