Gå til hovedindhold

Gratis energirådgivning og tilskud til energirenovering

I Albertslund sammenkæder vi nationale energisparekrav med byfornyelse og opfylder kravene inden for kommunens grænser.

Indhold

  Varmeværket yder gratis rådgivning til alle virksomheder i kommunen – og yder landets højeste tilskud til fjernvarmebesparelser. Kommunens energikonsulenter rådgiver ved varmebesparelser fra klimaskærm og varmeanlæg. Ved el-besparelser benytter vi eksterne energirådgivere. El-, olie- og naturgasbesparelser støttes med en pris svarende til markedsprisen for energibesparelser.

  Lav tidligt en aftale med varmeværket

  For at få tilskud skal der være indgået en aftale med varmeværket før et tilbud fra en håndværker er accepteret. Inddrag derfor værket så tidligt som muligt. Virksomheden forpligter sig ikke til at gennemføre besparelsen, men aftalen sikrer at formalia er på plads, hvis virksomheden søger om tilskud, når arbejdet er udført.

  Der er ingen øvre eller nedre grænse for de besparelser, der ydes tilskud til. Hvert år yder vi tilskud til eksempelvis udskiftning af ovenlys, efterisolering af tag, ny LED-belysning, m.v. Via en ekstern rådgiver arbejder vi med optimering af IT-udstyr og med virtualisering af servere.

  Rådgivning

  Vi rådgiver om varmeanlæg og ventilation, og helt aktuelt arbejder vi med udnyttelse og køb af overskudsvarme fra en lokal virksomhed med et stort kølebehov. Vi har også mulighed for at støtte udskiftning af vognpark til elbiler, men der er endnu ingen projekter på tegnebrættet.

  Ansøgning og kontakt

  Se mere om rådgivning på Albertslund Forsynings hjemmeside, hvor du finder den nødvendige kontaktinformation.