Gå til hovedindhold

Virksomhedspris

Hvert år hædrer vi en af byens virksomheder med prisen Stærk på job og erhverv - Albertslund Kommunes virksomhedspris.

Indhold

  Albertslund Kommune indstiller hvert år en virksomhedspris til en af byens virksomheder. Prisen går til en virksomhed der:

  • giver børn og unge indsigt i job og arbejdsmarked gennem samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser
  • skaber livsgrundlag for Albertslunds borgere ved at rekruttere og fastholde lokal arbejdskraft
  • giver ledige, borgere med anden etnisk baggrund og udsatte tro på, at der er brug for dem på arbejdsmarkedet
  • engagerer sig i lokale erhvervsnetværk.

  Alle kan indstille egen eller andre virksomheder til prisen, når blot den har adresse i Albertslund Kommune. Prisen uddeles en gang om året.

  Sammen om by og erhverv

  Prisens formål er, at anerkende virksomheder, der bidrager til et levende arbejdsmarked og erhvervsliv i byen. Prisen går til en virksomhed, der engagerer sig i Albertslunds by- og erhvervsudvikling. Det kan være gennem iværksætteri, vækst, innovation, rummelighed eller samarbejde om unges uddannelse og job. Præmien er et diplom og en gave – og blivende omtale på hjemmesiden, hvor der også er plads til virksomhedens logo.

  Kriterier

  For at kunne få prisen skal virksomheden i 2020 have opfyldt to eller flere af kriterierne:

  • Har samarbejdet med Albertslunds folkeskoler og ungdomsuddannelser, fx virksomhedsbesøg, praktik, foredrag eller lign.
  • Har ansat udfordrede eller sårbare unge fra Albertslund i fritidsjob, virksomhedspraktik eller ordinært arbejde
  • Har skabt et eller flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser
  • Har haft ledige borgere, der mangler dansk-kundskaber, i opkvalificering, i virksomhedspraktik eller løntilskud
  • Har skabt to eller flere nye småjobs eller ordinære jobs
  • Har fastholdt eller ansat medarbejdere fra Albertslund gennem samarbejde med Albertslund Jobcenter
  • Har deltaget aktivt i Albertslunds erhvervsliv, fx gennem netværk, samarbejde eller partnerskaber
  • Har bidraget innovativt til at udvikle fremtidens velfærdssamfund, fx ved at omsætte globale eller nationale trends til lokale handlinger.

  Følgende virksomheder har modtaget Albertslund Kommunes virksomhedspris:

  • 2012 Materialegården
  • 2013 CRAMO
  • 2014 Carl Christensen
  • 2015 E&P Service
  • 2016 FAKTA i Godthåbsparken
  • 2017 PIOS
  • 2018 Herstedvester Kirkegård
  • 2019 Condi ApS
  • 2020 HRH