Partneraftaler

Jobcenter Albertslund indgår partneraftaler og virksomhedscenteraftaler med virksomheder, som kan tilbyde opkvalificering til ledige


At indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Albertslund betyder, at der er lavet en forhandling om de vilkår der er for samarbejdet mellem en virksomhed og jobcenter Albertslund.
En partnerskabsaftale er ikke et juridisk bindende dokument, men en hensigtserklæring.
Gevinsten for jer som virksomhed er at I får en navngiven kontaktperson i jobcentret og dermed vil opleve at samarbejdet bliver mere smidigt og hurtigere.
Indholdet i en partnerskabsaftale er oftest en aftale om rekruttering i form af ledige til løntilskud evt. med mulighed for ordinær ansættelse, elev og lærlinge pladser. Der er navngivet kontaktpersoner i henholdsvis jobcentret og på virksomheden, og der er lavet beskrivelse af hvilke jobfunktioner det er virksomheden har mulighed for at tilbyde som enten løntilskud eller ordinære job.
Er virksomheden interesseret i yderligere oplysninger eller ønsker et møde kontakt venligst:
Virksomhedskonsulent Seth Johnn Fjeldsted på telefonnummer 2025 7317