Løntilskud

Virksomheden kan ansætte en potentiel ny medarbejder med løntilskud, hvis medarbejderen har været ledig længe


Løntilskud er typisk på 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder. Den nye medarbejder skal som hovedregel have haft 6 måneders ledighed. Der skal som minimum udbetales overenskomstmæssig løn.

Der findes løntilskudsordninger for nyuddannede, handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensionister.
Blanketter til brug ved etablering findes på vitas.bm.dk eller tilgås via virk.dk