Jobrotation

Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med en medarbejders efteruddannelse ansatte en vikar i jobrotationsordning


Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter dem, der er på uddannelse, med ledige i vikar job.

Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats(ca.170 kr. i 2012). Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar (jobrotationsydelse kan ikke kombineres med løntilskud).

Læs beskrivelse af Hovedstadens jobrotationsservice