Elevpladser

Jobcentret kan hjælpe med at etablere voksenlærlingeaftaler og virksomhedsrevalidering. Praktikpladsaftaler for elever formidles via erhvervsskolerne


Voksenlærling
En virksomhed kan indgå en uddannelsesaftale med en medarbejder eller en, der er ledig. Som hovedregel skal vedkommende være over 25 år og ufaglært. Hvis du vil vide mere kan du orientere dig på jobnet.dk

Revalidering
Hvis en person har begrænsninger i arbejdsevnen er der mulighed for at etablere en revalidering f.eks. i en virksomhed, så personen kan lære et nyt fag. Der skal lægges en revalideringsplan.

Elevpladser
Praktikpladser for elever kan slås op på praktikpladsen.dk